DaSPGHaN / Bestyrelse

Bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen
 
Anders Pærregaard Formand
2016-2017
2017-2020
Marianne Hørby Jørgensen Næstformand og sekretær 2016-2019
Karin Kok Ansvarlig for WCPGHAN 2020
2016-2017
2017-2020
Steffen Husby Ansvarlig for WCPGHAN 2020 2016-2019
Kasper Dalby Kasserer og ansvarlig for generalforsamling Valgt fra gastro-udvalget DPS
Iben Jønsson Ansvarlig for formidling og forskning
2016-2018
2018-2021
Line Modin IT ansvarlig
2016-2018
2018-2021
 

Supleanter
 
Katrine Carlsen 2016-2019
Maria Simmelkjær 2016-2019

 
Eksterne Revisorer

Cilius Fonvig


Sekretær og ansvarlig for webside
 
Stine Hanghøi Jespersen
 
 
Bestyrelsen er valgt på stiftende generalforsamling den 1. december 2015. bestyrelsen er valgt for to år.