DaSPGHaN / Bestyrelse

Bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen
 
Anne Bille Olin
Formand, ansvarlig for sponsorer,
patientforeninger og allied health personale
2021-
 
Katrine Winther 
 
Næstformand  2021-
 
Jens Jakob Herrche-Petersen
 
  2022-
 
Bente Utoft Andreassen 
Sekretær 2022-
Mikkel Malham
Kasserer, ansvarlig for forskning og
Yngre DASPGHAN 
2021-
 
 
Dennis Röser
 
 
Ansvarlig for IT og repræsentant
for DPS Gastroudvalg
 
2021-
 
Klaus Birkelund Johansen
 
Ansvarlig for monotematiske møder
2021-
 
 
 
 
 
 

Supleanter
 
Helene Kvistgaard 2021-
Christoph Norden 2021-


Sekretær og ansvarlig for webside
 
Stine Hanghøi Jespersen
 
 
Foreningen blev stiftet 1. december 2015.