DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 6. april 2022

Møde 6. april 2022

Deltagere: Dennis Röser, Anne Olin, Marianne Hørby, Steffen Husby, Iben Jönsson, Katrine Winther

1. Dennis gennemgår nye links til hjemmesiden. Godkendt. Sendes til Klaus mhp at lægge på hjemmesiden
 
2. Ibens rolle afklares. Bestyrelsen ønsker at Iben fortsat er med indover Vejlefjord programmet dette år.
 
3. Dropbox-oprettes. Mailingliste oprettes. Dennis
 
4. Vejle Fjord:
a. Sidste version sendt fra Anne O
b. Opfølgning fra sidste møde:
Sygeplejesession, Anne har budt sig til at hjælpe Sanne og Rikke, da det endnu ikke er lykkedes at finde en oplægsholder. Maks. beløb 5000 kr dette år. Økonomien skal afklares til fremtidige møder.
Mangler accept fra Charlotte Rask - Klaus er kontaktperson (Iben følger op)
Transitionsession: opfordre folk til at blive til ungepanelet - nævnes både mandag og søndag
Marianne kontakter Katrine Carlsen til at rette titel til denne session
Undersøgelse af motilitet - Steffen følger op (Rasmus Gaardskær?)
ESPGHAN highlights: Stine Dydensborg GI, ? lever (Marianne følger op), ernæring er dækket (diætist)
GI-misdannelser- nye kirurgiske metoder i børnekirurgi Mark Ellebæk
COvid og MISC Mette Holm
Walk and talk- Katrine Carlsen m-fl

5. Nyt Venue 2023, hvem er tovholder? Mikkel og Katrine fremlægger forslag til møde den 27/4. Stine har indhentet tilbud.

6. DASPGHAN fest d. 22/6-søpavillonen er booket. Kontrakt til gennemsyn, mad- og drikkebilletter. Elektronisk fakturering volder besvær. Anne arbejder på løsning. Billetto link skal sendes ud til medlemmer - Anne giver Stine besked om at få linket lagt på daspghans hjemmeside fra mandag 11/4

7. Ansvarlig for generalforsamlingen. Indkaldes og dagsorden før sommerferien. Katrine og Klaus er ansvarlig, herunder skal laves forslag til nye vedtægter
 
8. Rod i mødedatoer, hvem opdaterer listen? Stine retter og udsender mødelisten. Næste møder er den 27/4, 19/5, 15/6 kl. 16-17
 
9. Evt. ESPGHAN Steffen melder tilbage at der er 1000 tilmeldte indtil videre, Steffen efterspørger hvordan vi kan få flere tilmeldte, reklamere på DPS' hjemmeside, invitere vores nordiske naboer.

Referat: Katrine