DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2019

Referat 2019

32 deltagere ud af 75 medlemmer

Marianne Hørby Jørgensen vælges til referent.
 
1) Formandens beretning (er lagt op på hjemmesiden).
a. Medlemsinvolvering i 2020 til at planlægge program for DaSPGHANs årsmøde 2020, gerne, 4 grupper etableret allerede.
b. Valg af nyt venue gennemgået, Generalforsamlingen lægger på til at bestyrelsen tager en beslutning.
c. Undervisning en stor del af bestyrelsens arbejde, andre opgaver kan komme på tale efter 2020. (monotematiske møder, YDAsPGHAN møder og Årsmøder).
d. Økonomi god.
e. Sekretariat: ros til Stine som er sekretær for DaSPGHAN på OUH, hun løfter en stor opgave.
f. 75 medlemmer, vi vil gerne have det til at vokse, spred det gode budskab.
 
2) Regnskab, revision på OUH
a. Regnskab for 2018 fremlægges.
b. God økonomi som fortsat giver mulighed for spillerum, gerne forslag til nye aktiviteter.
c. Regnskabet skal en tur omkring revisorerne inden godkendelse.
d. Hvordan får vi pengene ud at arbejde? Forslag modtages gerne.
 
3) Genvalg af Steffen Husby og Marianne Hørby Jørgensen.
 
4) Valgt af nyt venue:
a. Bestyrelsen tager en beslutning
 
5) Gennemgang ved Steffen Husby omkring verdenskongressen (slides lægges på hjemmesiden)
a. Dato: 3+6 juni.
b. SH er præsident.
DaSPGHANS opgaver:
Velkomst reception og fest bagefter
Velkomst ceremoni.
Members dinner
Presidents dinner
Post graduate course: General, IBD og AHP
c. State of the art
d. Fest onsdag d. 2. Der er opbagning fra generalforsamlingen til at DaSPGHAN arrangere en fest (Øl og pølser og DJ).
e. Der spørges til pris så folk kan begynde at søge om deltagelse.
 
6) Intet under eventuelt.