DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2023

Referat 2023

Diregenter: Katrine Winter, Klaus Birkelund
Referent: Bente Utoft Andearsseen

1) Beretning ved formand Anne Olin
Hovedopgaver: Oprettelse af DASPGHAN som forening, blev opdaget tilfældigt. Skift af konto fra OUH til konto i Lån og Spar bank. Ny revisor og ny bogholder, medlemsadministrator. Faktura udsendt i sidste uge.
Nyt Logo designet af Henrik + Roll-ups
Vedtægter revideret for et år siden
Nyt sted for afholdelse af Årsmødet 2023, Signatur Nyborg, evaluering pågår, flere udstillere.
Vi vil gerne høre hvis der er brug for det eller problemer

2) Regnskab 2022 fremlægges ved Helene Kvistgaard
Indtægter 401.185,24
Udgifter:
Løn Sekretariat 31,411,34
Øvrige udgifter i alt 312.509,65
Overskud 57.264,25
Anh Tao og MHJ er revisor
Industriens deltagelse. Regler overholdes.
Forslag: undgå overskud: billigere for yngste medlemmer at deltagere, flere arrangementer

3) Beretning fra Udvalg:
a. Steffen Husby: Fonden for Børnemaver, Endnu ikke oprettet, pengene endnu ikke udbetalt. Problemer med tilladelse i civilstyrelsen. Pengene står klar i ESPGHAN. Der skal oprettes stabil indtægt til fonden
b. Monotematisk møde 2024 ved Helene Kvistgaard: Der er planer om møde om VEO-IBD til april i Aarhus.
c. 1-dags DASPGHAN: 32 yngre læger, blev afholdt i det Nordatlantiske hus Odense, Husk. Næste møde: Uge 15 2024 hvis vi må for bestyrelser. Udgifter ca. 30.000 kr.

4) Eventuelt:
a. Drøftelse af fremtidig sygeplejerske seance. Forestilles konverteret til 4 workshops med forskellige temaer. Ønske om mere tværfaglighed. Mindre hold i workshops og ønske om større fagligt udbytte.
b. Give økonomisk mulighed for Introlæge, sygeplejersker og diætister at deltage ved Årsmødet. Evt 1 plads per region, som kan søges af læge, sygeplejerske eller diætist
c. Næste årsmøde 29-30/9 2024. Umiddelbar imødekommenhed fra Signatur, Nyborg
d. Facebook gruppe, der spørges til formål. Oprettet tidligere, formentlig reklame for foreningen, man kan lægge møder op og andre arrangementer
e. Hjemmeside, hvordan skal vi anvende den: information om foreningen og foreningens arrangementer