DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 14. juni 2021

Møde 14. juni 2021

Dato: Mandag 14/6-2021 kl 20.00

Tilstede:
Iben, Anders, Steffen, Klaus, Anne, Karin, Helene og Mikkel

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.
2. Valg af referent:
3. Årsmøde:
1. Status: Vi satser på at gennemføre et årsmøde med fysisk fremmøde.
2. Programændring:
1. Sygeplejerskesæsonen er ændret, men vil ligge klar i næste uge.
2. Alle punkter på det ordinære program er verificerede. Bestyrelsen bevilger op til 2.000dkr til transport.

3. Sponsorer:
1. Status: Der har været en fin tilslutning til arrangementet fra sponsorerne (11 tilmeldte).
2. Standard kontrakt: Der skal udarbejdes en sådan. Klaus ser om vi kan finde tidligere anvendte standard kontrakter. Anne og Klaus taler om hvorvidt der er behov for en sådan. Der er enighed om at bruge firmaernes egne kontrakter, hvis de ønsker det.
3. Forplejning til Sponsorer:

4. Generalforsamling
1. Der skal indkaldes til generalforsamlingen – Mikkel og Iben er på denne. Formalia kan findes på hjemmesiden.

5. ESPGHAN 2022
1. Beretning fra Steffen: Der er kontakt til EuroCongress og vi afventer tilbagemelding fra dem. Der er endvidere kontakt til Wonderful Copenhagen, der igen ønsker at arbejde med os omkring at involvere byen (København) i kongressen. Anders og Steffen arbejder videre med Wonderful Copenhagen, der har tilbudt at betale forplejning i forbindelse med møder.
2. Hjemmesiden: Information om ESPGHAN skal tilrettes på hjemmesiden.
3. Møder i efteråret: Der skal regnes med månedlige møder i efteråret

6. Næste møde: tirsdag d. 17/8 kl. 20.00 – Iben sender invitation.

7. Evt.
1. Steffen: Der er Masterclass i Cøliaki i Nyborg i september.