DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 28. januar 2022

Møde 28. januar 2022

Deltagere: Iben, Mikkel, Klaus, Marianne, Helene, Kathrine (online), Steffen (online) og Anne
Afbud: Dennis, Christoff
 
1. Program Vejle Fjord.
a. Gennemgang af program, identifikation af løse ender og fordeling af arbejdsopgaver.
Se vedhæftede første udkast til program

2. DaSPGHAN night: Økonomi.
Daspghan-party til Espghan. Det besluttes at festen skal holdes på Søpavillionen og at vi benytter første salen, hvor der er plads til 200personer + 50-75 ekstra billetter på dagen, hvis det er godt vejr. Vi har fået tilbud på 2 gourmet hotdogs pr person, samt 2 drikkebilletter. Der er forslag om 2 jazzband og vi vælger det med sang.

3. Mariannes tilgodehavende i DaSPGHAN (forslag om frit medlemskab i 3 år).
Aftalt at Marianne får gratis medlemskab de næste 3 år, 2022, 2023 og 2024 for de penge hun har lagt ud for gave til Anders P. Da denne gave var et gavekort er det ikke muligt at få refunderet pengene, så derfor denne løsning

4. Svar til industrien omkring deres forespørgsel om rundsending af deres program (blot for at få det ført til referat)
Industrifirma ønsker at sende mail ud til alle daspghans medlemmer
Det er vigtigt at vi får en dialog med industrien.
Hvordan faciliterer vi samarbejdet med industrien. Hvordan rækker vi hånden ud og har en faglig dialog som vi kan få noget ud af. Og som ikke kun er betaling til årsmødet.
Vi skal ikke være reklamesøjle for en række firmaer. Så derfor bliver svaret nej, til at måtte sende mails ud via DASPGANs medlemmer
Dog kan en mulighed være at lave et opslag på facebook. Uden vi dog vil opfordre til det.
Klaus søger for at der bliver updateret på facebookgruppen, at der her står at DAGSPGHAN ikke står inden for de opslag der kommer.

5. Evt. Mikkel og Klaus undersøger ny location i forbindelse med 17-17møde

Emner til næste møde:
1. Monotematisk møde Aarhus
2. Vedtægtsændringer
3. Nyt fra gastro-udvalg
4. Nyt fra Facebook/hjemmeside (Klaus)
5. Nyt fra forskning.
6. Sende program ud til industrien efter næste møde den 23.2