DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 8. marts 2023

Møde 8. marts 2023

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 8.3 kl 16.30 Deltagere: Klaus, Helene, Anne, Dennis, Mikkel, Katrine, Bente, jens jakob Referent: Katrine W Ordstyrer: Anne
 
1. Sygepleje session - er der nogen der vil være med til planlægningen? Tilbagemelding Sanne er foreløbig eneste sygeplejerske. Er der midler til at støtte den sygeplejerskeansvarliges deltagelse? KW vil forhøre sig hos kollega igen, når det er afklaret om der er evt. er midler til at støtte sygeplejerskes deltagelse.
 
2. Hvordan går det med at få pengene væk fra OUH-Mikkel? Mikkel: Er bestyrelsesmedlemmer blevet kontaktet af lån og spar bank? Link tilsendt bestyrelsesmedlemmer fra banken, skal udfyldes. Lidt usikkert hvem der har fået mail. Afklarende besked skal sendes til Mikkel.
 
3. Må børnemavefonden bruge Daspghans logo? Anne: Det er ok. Dennis: To separate enheder? Blande kasketter sammen? Beslutning: JA, det må den godt, men der skal laves en lille forskel, f.eks. bruge en af de andre figurer/anden farve/navn under.
 
4. Vil Daspghan supportere fonden af børnemaver med midler for at nå 1 mio kr? Og dermed oprettelse af fonden? Aktuelt ½ mill kr i børnemavefonden, mål 1 mill. Vente med at flytte midler indtil det er sikkert at børnemavefonden er oprettet. Der skal være midler i DASPGHAN til at betale et helt årsmøde. OK ved færre midler for at lukke det sidste hul ca 100.000 kr. Ved >100.000 kr. skal det besluttes ved generalforsamling. Penge andre steder fra giver mening. Nogle vil gerne give penge, men først når fonden er oprettet, men ikke før. Der er ønske om at der skal være konkrete projekter i hhv. ernæring, lever, gastro, penge skal tilstræbes fordelt ligeligt. Ønske fra bidragsydere. Ok fra Daspghan, så længe det er løst formuleret. Gastro kan man forestille sig fylder mere.
 
5. Opfølgning på program - hvem har accepteret og hvem mangler? Excel ark gennemgås. Mikkel retter til. Mikkel skal have besked tilbage med e-mail på personer efter tilbagemeldinger. Ecxel arket udsendes til alle
 
6. Hjemmeside- Dennis Vi nåede det ikke i dag.
 
7. Evt Der er tidligere deadline for tilbagemelding til Sinatur hotel for antal deltagere (midt juli). Vanskeliggør planlægning af mødet. Vi prøver at få programmet tidligt ud på hjemmesiden. Nye roll ups med nyt logo. Kasper Dalby eller Stine kender mere til det. JJ undersøger pris for roll ups og tattoos mm. Ikke stemning for nye mulestofposer. Y-DASPGHAN mandag for 25 I-læger. Stor succes (igen). 5/5 stjerner i tilbagemelding.
 
Fremtidige møder 19.4 16.30 og 23.8 kl 16.30. Måske endnu et møde i maj/juni