DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2022

Referat 2022

Referat DaSPGHaN Generalforsamling, søndag den 2. oktober kl. 18.00-18.45

Katrine Winther og Klaus B Johansen byder på vegne af DaSPGHaN’s bestyrelse velkommen til generalforsamlingen. Klaus B. Johansen tæller 28 betalende DASPGHAN medlemmer tilstede. Af bestyrelsen og suppleanter er kun CN ikke tilstede.

1. Valg af dirigent og referent:
a. Katrine Winther vælges som dirigent og Dennis Röser som referent.
 
2. Formandens beretning ved MHJ:
a. MHJ’s og SH’s pladser i bestyrelsen er på valg, og MHJ og SH kan ikke genvælges jvf. DaSPGHaN’s vedtægter.
b. Iben har i det forgangne år været tilknyttet bestyrelsen som konsulent.
c. KBJ har fået ansættelse udenfor pædiatrien, men får lov at blive i bestyrelsen 1 år, fordi han stadig har en vis klinisk tilknytning til klinisk pædiatri bl.a. ved kapselendoskopier.
d. Bestyrelsen har i 2021+2022 arbejdet med:
i. Lokal støtte til ESPGHAN 2022
ii. Arrangering af DAPSGHAN party ifm. ESPGHAN 2022.
iii. Program til Vejlefjord mødet
iv. Yngre Gastro møde
v. Lokalitet for næste års møde og general forsamling (som bliver Sinatur Hotel, Nyborg)
vi. Monothematisk Konference
vii. Inviteret patient foreninger til årsmøde
viii. Revidering af vedtægter
ix. Etablering af fonden Børnemaver
x. Løbende revision af hjemmesiden daspghan.dk
3. Regnskabsaflæggelse og budget 2022-2023 ved MM:
a. Overskud 50.000 kr
b. Egenkapital 380.000 kr
c. Fastsættelse af kontingent – uændret
d. Regnskabs-post ”bespisning” dækker også gaskursus for yngre læger
e. Mgl. Poster 2022 ifa. Retur-beløb fra ‘Wonderfull Copenhagen’ ca. 50.000 kr, ESPGHAN 2022 ukendt beløb, DaSPGHaN møde ukendt beløb.
f. Revisor og generalforsamling godkender regnskab og budget
 
4. Beretning fra Yngre Gastropædiatere ved Jens Jakob Herrche-Petersen fra Esbjerg Børneafdeling, IJ, MM:
a. Fortsat kursusafholdelse x1/år
 
5. Nyt venue for DASPGHAN årsmøde ved MM, KBJ:
a. Sinatur Hotel i Nyborg kan rumme hele DaSPGHaN, burde have værelser nok, og ellers ligger der hoteller lige i nærheden der også kan byde ind. Årsagen til skiftet er at flere foredragsholdere fra de tidligere år har meldt fra pga. afstanden til Vejlefjord Hotel.
 
6. Fonden for Børnemaver ved MHJ:
a. DaSPGHaN står til at få 10% af overskuddet fra ESPGHAN 2022. ESPGHAN Glasgow 2019 var med et overskud på ca. 1MIE euro, men i 2022 har industrien været lidt lunkne pga. hybrid formatet, så der er usikkerhed omkring størrelsen af 2022 overskuddet. Der foreligger ikke regnskab fra ESPGHAN endnu, burde komme i nov. 2022. Dette overskud skal indgå i Fonden for Børnemaver.
b. Bestyrelsen har til dette formål indhentet hjælp fra advokat Markus Kraft, der er specialist i fondsetablering.
c. Planen er at når den nye DaSPGHaN bestyrelse har konstitueret sig, da skal en også sammensættes en bestyrelse for Fonden for Børnemaver. Der er lavet udkast til vedtægter.
d. Der er gjort kontakt til industrien ift. donationer / finansiering, herunder Arla, Novo nordisk etc. Sponsorerne ved DASPGHAN 2022 mødet er også blevet adspurgt. Hvis der er få penge, bliver det måske en rejsefond. Hvis flere penge, da basis for større og mindre tilskud til diverse projekter.
e. DaSPGHaN bestyrelse, kan efter en konkret vurdering, give tilskud til Fonden for Børnemaver ud fra eget overskud.
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af suppleanter
a. Afgående: MHJ (uden mulighed for genvalg).
b. Afgående: SH (uden mulighed for genvalg).
c. Bente Utoft Andreassen stiller op og vælges med applaus.
d. Jens Jacob stiller op og vælges med applaus.
e. Konstituerende bestyrelsesmøde bliver 13. okt. 2022.
 
8. Valg af 2 revisorer
a. Afgående revisor: Kasper Dalby.
b. MHJ stiller op som revisor.
c. Anh Thao fortsætter som revisor.
 
9. Forslag til vedtægtsændringer ved KBJ og KW:
a. Ændringsforslag gennemgås, vedtages enstemmigt.
 
10. Eventuelt.
a. MHJ indstiller på bestyrelsens vegne diætist Karin Kok fra RH til æresmedlem. MHJ præsenterer kort KK’s store arbejde for DaSPGHaN. KK accepterer indstillingen og siger tak med kort takketale, og oplyser at hun går planlagt på pension 1. dec. 2022.
 
11. Formanden takker af.