DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2017

Referat 2017

24. september 2017

 
1)
Kasper Dalby vælges som mødeleder og Marianne Hørby Jørgensen som referat.

2)
Formandens beretning; Anders Pæregaard kom med en mundtlig beretning Den skriftlige ligger selvstændigt på hjemmesiden.

3)
Gennemgang af regnskabet.
De eksterne revisorer har godkendt regnskabet inden generalforsamlingenn.
Regnskabet styres  via konto på OUH og er under OUHs revision.
Den største udgiftspost er årsmødet, den største indtægt er fra udstillerne til årsmødet. Selskabet har et overskud på 285.000 kr, Vi har derfor kapital til et årsmøde med frafald af sponsorer og deltager antal.

Bestyrelsens udgifter holdes nede med skypemøder.

Sekretær-udgifter skønnes at kunne holdes mellem 10-15.000 kr/år.

Eneste kommentar til regnskabet var at de to revisorer nu arbejder på samme matrikel, hvilket bestyrelsen vil tage til efterretning og behandle på næste møde.

4)
4.a. Iben Jönson fremlagde planer for et monothematisk møde som planlægges til april.

Arbejdstitlen er autoimmun sygdom i gastrointestinalkanalen, forskelle og ligheder mellem pancreas, IBD, AIH og PSC i patofysiologi og behandling. Mødet planlægges til et 4-5 timers møde i OUH, forslag til indhold modtages gerne.

4.b. Forslag til andre monotematiske møder modtages gerne, forslag om uddannelsesdag for yngre læger.

4.c. spm og kommentarer vedrørende årsmøderne: Ros for at det er muligt at deltage en enkelt dag på årsmødet, hvilket tilgodeser at de privatpraktiserende børnelæger kan deltage om søndagen. Deltagerantallet har de sidste mange år været omkring 100-120.