DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 5. maj 2020

Møde 5. maj 2020

Skype møde d. 5/5
Deltagere: Anders Pærregaard, Iben Jønson, Karin Kok, Kasper Dalby, Line Modin, Marianne Hørby. Ikke deltagende: Steffen Husby.

1) Godkendelse af referat
a. Godkendt uden bemærkninger

2) Daspghan møde 2020
a. deadline for evt. aflysning: Kasper ringer til Vejle Fjord for at høre hvorledes aflysningspolitikken er. Derefter kontakter Kasper Karin mhp. Kontakt til sponsorer.
b. Diskussion af tidspunkt for beslutning: nyt Skypemøde d. 9/6 omkring evt aflysning af mødet.
c. Line kontakter Stine mhp. 1) mail til medlemmer omkring årsmødet, mail til foredragsholdere om samme og 3) korrigering af hjemmesiden (Status om Årsmødet og aflysning af WCPGHAN2020).
 
3) Modificering af program.
a. WCPGHAN punkter kordineres med Steffen.
b. Fremlæggelse af abstracts som er optaget til WCPGHAN: Stine skriver til medlemmerne at de har mulighed for at komme med som poster og evt. oral fremlæggelse. Marianne kontakter Steffen mhp. Kontakt til de personer der har fået optaget abstracts til WCPGHAN.
c. Karin kontakter Anne Olin mhp. Navn på fysioterapeut.
d. Spl program: SD sygemeldt, vi hjælper med at lave program hvis det halter. Kasper har stafetten, Karin K kan evt bidrage.
e. Opdatering på Sponsorer til næste møde, KK følger op.
 
4) Aflysning af WCPGHAN
a. Er der noget vi mangler at aflyse/melde ud.
i. Marianne tager kontakt til søpavillion.
b. Økonomi, opgørelse over udgifter i forbindelse med planlægning.
i. AP har bedt Stine om opgørelser over udgifterne.
ii. AP spørger Steffen om hvorledes status er med ESPGHAN samt budget over DaSPGHANs udgifter til WCPGHAN (Stine).
iii. Kasper beretter at vi fortsat har ca 300.000 kr i kassen.
iv. Inden næste møde sender Kasper budget ud.
 
5) Opdatering af referater, dels fra bestyrelsesmøder, dels fra WCPGAN møder, Marianne dobbelt tjekker.
 
6) Opdatering af hjemmesiden, Line tjekker med Stine.
 
7) EVT.
a. Kasper orienteret om hans beslutning om job skifte, samt at han har trukket sig fra gastro-udvalget i DPS. Han forbliver medlem af bestyrelsen frem til generalforsamlingen og opfordres til at stille op til valg til en af de andre pladser.


Foreløbig dagsorden til mødet d. 9/6 kl. 20:00 på Skype:
1. Afholdelse af DaSPGHANs årsmøde sept 2020
a. Kan det afvikles?
b. Budget
c. Program
d. Gratister
2. Økonomi i DaSPGHAN
a. Oversigt over udgifter til WCPGHAN
b. Mellemværende med ESPGHAN/FISPGHAN
c. Mellemværende med søpavillonen
d. DaSPGHANs budget.
3. EVT.