DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 23. september 2018

Møde 23. september 2018

Godkendelse sidste referat
Ok

Valg af referent
Iben
 
Generalforsamling
Der er sendt dagsorden ud. Kasper er ordstyrer. Iben og Line på valg.
 
DASPGHAN éndags kursus for introlæger
Det var succes. Y-DASPGHAN vil gerne afholde et nyt møde i maj 2019, hvilket bestyrelsen bakker op om også økonomisk.

Monotematisk møde i 2019 – Om ernæring
Generelt: Rammer skal opprioriteres. Næste møde i KBH forår 2019 fra 12.30-17.30. Starter med sandwich. Mødet vil baseres på 4 cases om forskellige/specielle problemstillinger, der dækker det ernærede barn.
 
Hvordan skærper vi vores profil udadtil?
Forslag:
- Arbejdsmøder (aftensmøder) om forskellige emner eks det skrigende barn, gylpende barn: Skulle udmunde i evt kronik eller statusartikel til UFL. Også for at markere ”fælles front” udadtil ved eks. kontroversielle emner
- Vidensdeling. På Daspghans årsmøde eller aftensmøde på 2 timer á la onkologernes highlights fra ESPGHAN. Sættes ansigter på, hvem der skal gøre det inden man tager afsted. Evt. tilskud til rejse.
- Facebookgruppe oprettes af Iben
 
Verdenskongressen 2020
Vi skal have planlagt en dag, hvor vi planlægger verdenskongres. Dato: Torsdag den 22. november på RH Kl 14-20. Bestyrelsesmøde fra 14-15. Fra kl 15 inviteres øvrige ”kontaktpersoner” skal inviteres:  Per Sangild, Kim og Vibeke, Rasmus og  Christian. Steffen indkalder til møde. Karin melder til Steffen om sted på RH.
Daspghan skal står for følgende på Verdenskongressen.
- Socialt program
- Underholdning
- Velkomstreception
- Key-notespeakers
- Post graduate course
 
LVS
Vi skal tilmeldes de LVS. Line undersøger krav og skriver udkast til evt. ansøgning
 
ESPGHAN møde
DASPGHAN er inviteret til møde med ESPGHAN i uge 42 Marianne deltager fra DK
 
Sekretærhjælp til Steffen til verdenskongres
Selskabet (Steffen) skal have sekretær. ESPGHAN har i første omgang afslået, men vi kan bruge et evt. overskud. Vi er uenige i denne beslutning. Selskabets formand (Anders) skriver til Shamir. Alternativt er WCGHN dækker, hvis der mod forventning ikke er et stort nok overskud.
 
Økonomi
Budget går i nul i år - der har i år været et lille overskud på Daspghan årsmødet grundet god opbakning fra udstillere. Overskud er blevet brugt til monotematisk møde samt y-daspghan møde for introlæger
 
Suppleanter
Evt. suppleanter skal indkaldes til bestyrelsesmøder (Suppleanter Kathrine Carlsen)

Evt
Nyt møde 24. januar 2019 kl 16. Marianne indkalder. Sted Aarhus
 

 

Vigtige datoer

Næste bestyrelsesmøde samt verdenskongres arbejdsaften:

Torsdag den 22. november på RH lokale 4074 konferencen på repos. Opgang 4 7 sal. fra 14-20

Bestyrelsesmøde. Sted Aarhus D 24. januar 2019 kl 16.