DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 16. november 2022

Møde 16. november 2022

Tilstede: Anne O, Helene, Katrine, Christoph, Dennis, Bente, Klaus
Afbud: Mikkel

Punkt 1: Valg af ordstyrer og Valg af referent
Referant: Jens Jakob
Ordstyrer: Jens Jakob

Punkt 2: Økonomi /lægeforeningen – Mikkel
Kontingent: Kan foretages af lægeforeningen. Men de laver ikke revidering.
Spørgsmålet er om vi kan få vores penge over i lægeforeningen i stedet for at have dem på OUH, som tager 20%
Vi afventer Mikkel for at fremlægge dette.

Mikkel og Stine skal tale sammen omkring dette, hvis for at vi får et overblik.

Hvis vi ikke har en afklaring inden ESPGHAN pengene kommer, opretter vi en midlertidig konto i en bank, så vi kan have pengene stående i beholdning.

Punkt 3: Stines honorar - skal det øges
20.000 kr i fasthonorar aktuelt
Skal hun have 25.000 kr fast nu, eller skal hun have sit nuværende honorar og en arbejdscomputer.

Punkt 4: Status hjemmeside
Ikke så meget nyt. Der har ikke været arbejdet siden Vejle Fjord.

Der mangler koder og intro til Dennis. Dennis kontakter Stine for at få koderne.

Dennis ser på hjemmesiden til næste gang, hvor vi gennemgå den og ser på de ting der skal ændres.

Punkt 5: Status logo - Mariannes mand /v Anne
Vi taler om, at det er pænest med store bogstaver
Bogstaver i turkis. Teksten under skal være sort, og en rød streg
Den lille figur skal med, synes flere.

Det skal være tydeligt, at det en kønsneutral figur.
Måske skal vi hugge logoet fra Espghan? Eller Anders Pærregaards Hvidovre Logo?

Punkt 6: Evt
Børnemavefonden: Anders er også med i bestyrelsen ud over dem der er udpeget af selskabet.
Bestyrelsen er sammensat af folk fra Højtspecialiserede afdelinger, derfor angiver Klaus, at der kan være noget inhabilitet, da bestyrelsen vil have fingre med i projekterne. Klaus problematiserer, at der ikke er taget beslutning om dette.
Der er ikke nedskrevet konsensus om dette i bestyrelsens vedtægter.
Problemet kan specielt komme ved større pengebeløb.
Anne og Klaus tager dette med ved næste bestyrelsesmøde.

Karin Koks reception: Vi giver en gave fra bestyrelsen.
Anne kommer, Bente kommer. Vi giver en Peanutfrø.

Næste møde den 20/01-23 i Odense hos Jens Jakob kl 10
Forberedelse:
Se på punkterne fra evalueringerne, hvor der er emner til næste årsmøde. Anne sætter punkterne ind i dagsordenen.