DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 22. februar 2021

Møde 22. februar 2021

Bestyrelsesmøde Teams d. 22/2 20021
 
Deltagere: Kasper Dalby, Anders Pærregaard, Steffen Husby, Stine Hanghøi, Line Modin, Iben Jønson, Karin Kok, Mikkel Malham, Marianne Hørby Jørgensen.

Afvikling af generalforsamling:

Forberedelse af generalforsamlingen:
• Anders udarbejder endelig indkaldelse og sender det ud via Stine, med oplysninger om platform, afstemning ect.
• Stine indkalder betalende medlemmer via Teams
• Stine sender WSPGHAN regnskab til Kasper.
• Kasper kontakter de to revisorer og spørger om de er interesseret i genvalg.
 
Selve generalforsamlingen:
Bestyrelsens forslag til referent og dirigent: Iben Jønson og Marianne Hørby Jørgensen.
1. Ad valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer:
a. I starten af mødet opfodres dem der ønsker at opstille til bestyrelsen at sende mail til Stine, frist for opstilling er inden formandens beretning er færdig.
2. Beretning fra bestyrelsesformanden (Anders Pærregaard)
3. Beretning fra Kasser (Kasper Dalby).
4. Valg til bestyrelse;
a. Ved kampvalg bruges menti, Stine leder dette og sætter afstemningstid til 5 min.
 
Efter generalforsamlingen.
• Tentativ dato for næste bestyrelsesmøde: 22 Marts kl. 19:30: konstituering af bestyrelsen.
• Efterfølgende deltager afgående bestyrelsesmedlemmer mhp planlægning af Vejle Fjord 2021.
 
EVT:
Anders opdaterer hjemmesiden med nye mødedatoer bæ.a. Master Class Celiac disease 2-4 September Signatur Nyborg.
 
Kasper giver Øl når vi må samles igen.
Referent: Marianne Hørby