DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 25. november 2019

Møde 25. november 2019

Konstituering af bestyrelsen efter valg

Formand Anders Pærregaard
Nnæstformand Marianne Hørby Jørgensen
Kasserer: Kasper Dalby
Formidling forskning Iben Jønson
IT ansvarlig og ansvarlig for program for årsmødet Line Modin
Sponsor ansvarlig: Karin Kok
Verdenskongres: Steffen Husby
 
 
Fordeling af arbejdsopgaver ved DASPGHAN 2020
 
OBS ny dato for mødet: 13-14 september.
Kontakt til Vejlefjord: Kasper Dalby
Kontakt til de frivillige, der står for sessionerne: Marianne Jørgensen
Programansvarlige: Line sammen med Marianne.

Line sender råskitse med pauser, generalforsamling etc til Marianne inden 3. januar.
Sponsor ansvarlig: Karin Kok
de grove træk for dagsorden til mødet 7 januar mhp. DASPGHAN 2020, hvor alle planlæggerne også inviteres.

2 personer/gruppe får transport og gebyr betalt sv.t. ca 12 mennesker
Grupperne melder deres program ind til Marianne senest 3 januar.
Forslag til evt. udenlands foredragsholder?
Foredragsholderne spørges først efter 7 januar.
Programmet ventes færdig til 1 februar.
 
Dagsorden d. 7/1

Gennemgang af råskitse for programmet samt vores drejebog for afholdelse af DASPGHAN møderne ved MHJ.
Gennemgang af deadlines.
10 min fra de enkelte grupper.
Ny råskitse inden afgang.
Nyt møde?
 
Julehilsen til medlemmerne fra Formanden.
 
Hjemmesiden

Forslag til at gamle programmer forbliver på hjemmesiden. AP kontakter Stine
Opdatering fra Steffen WCPGHAN 2020.

¾ af de inviterede foredragsholdere har sagt ja. 7% sagt nej, 23 mangler at melde tilbage.
Steffen har sendt brev til sundhedsministeren mhp tale ved åbningen.
Åbning: budget godtaget, obs tidsplan mhp taletid for FISPGHAN/ESPGHAN ved åbningen.
State of the art lecture: ok
Chairs, men mange hensyn at tage, FISPGHAN/ESPGHAN sætter folk på.
Family day: ESPGHAN undervisning af familier etc i specifikt emne tages op til næste WCPGHAN møde.
Pressehåndtering: ideer fra KK fra ESPEN er givet videre til Steffen, Steffen kontakter wonderful CPH.
Næste møde WCPGHAN 16/1 på RH, Steffen indkalder