DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 16. september 2023

Møde 16. september 2023

Deltagere: Anne Bille Olin, Katrine Winther, Jens Jakob Herrche Petersen, Bente Utoft Andreasen, Mikkel Malham, Dennis Röser, Klaus Birkelund Johansen, Helene Kvistgaard, Christoph Norden, Stine Hanghøi Jespersen


1-Valg af ordstyrer
Katrine Winther

2-Valg af referent
Stine Hanghøi

3-Hvem står for morgenløb/badning
Alle der ønsker at bade og løbe mødes kl. 7.00 mandag

4-Hvem præsenterer hvad på generalforsamlingen
Helene præsenterer regnskab
Katrine og Klaus er ordstyrere
Steffen, Helene, Marianne og Jens Jakob præsenterer udvalg

Hvis vedtægterne på et tidspunkt skal revideres, vil det være relevant at kigge på bestyrelsesmedlemmernes periode.
Medlemmer skal have en tilknytning til pædiatri på det tidspunkt man vælges ind i bestyrelsen.

5-Runde ved borde/stande til de 16 udstillere før opstart på konferencen
Kl. 11.00 Bestyrelsen går rundt sammen ved udstillerne og byder dem velkommen

6-Uddeling af gave til oplægsholdere
Jens Jakob vil gerne have ansvar for at dele gaver ud

7-Kort til firmakonto- Mikkel/Stine
Mikkel har et kreditkort
Der er bestilt kreditkort til Stine

8-Ændringer til program bl.a. Jens Jakobs session, samt Bentes
Der er afbud fra et par oplægsholdere, men det løses på forskellige måder

9-Gave til Henrik/for hjælp med roll-ups/logo
Som tak for hjælp til logo og rollups beslutter bestyrelsen at give ham vingave.

10-Evt
Årsmøde 2024: 29.-30. september, hvis Sinatur Hotel Storebælt er ledig (undersøges søndag)
Næste bestyrelsesmøde: 24.10 kl. 16-17 online (evaluering af årsmøde 2023, idéer til fremtidens årsmøder) – Bente indkalder og sender link
Heldagsmøde: 26.01 kl. 10.00 hos Jens Jakob i Odense
Opfordring til at fodre facebook gruppe med info
Klaus foreslår at erstatte sygeplejerske session i fremtiden med en tværfaglig aktivitet (evt. i form af workshops eller andet), da det muligvis/forhåbentlig kan gøre det lettere at rekruttere nye koordinatorer fremover. Eventuelt parallelt forløb med andre oplæg. Forslag om fælles start kl. 11. Bestyrelsen vil nævne det på sygeplejerske session søndag.