DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 26. januar 2024

Møde 26. januar 2024

DASPGHAN bestyrelsesmøde den 26/1 2024 kl 11-12
Deltagere: Dennis, Bente, Christoph, Jens Jakob, Klaus, Anne, Helene, Katrine


1. Valg af referent:
Katrine

2. Fonden af børnemaver- skal det oprettes anderledes..
Fastholder som aftalt tidligere, adskilt
 
3. Info om at DASPGHAN ikke støtter med noget beløb til fonden ud over det der er kommet ind fra ESPGHAN jvf Steffens mail
Orientering ved Anne: Fonden for børnemaver vedr. evt. mere finansiering fra DASPGHAN. Dog enighed om at DASPGHAN skal fastholde kapital til at kunne finansiere et aflyst årsmøde.
Overskud fra ESPGHAN 2022 på separat konto i DASPGHAN indtil videre.
 
4. Info om henvendelse fra DR vedr sponsorering fra virksomheder fx Novo Nordisk
Spm fra DR journalist. Anne og Stine har svaret. Opklaret at Novo har deltaget i flg. vores egen hjemmeside. Anne kontakter journalist mhp. korrektion.
 
5. Patientforeninger- hvad betaler de? Gratis stand men hvad med resten?
Gratis stand. Betaler selv mad og overnatning. Cøliakiforeningen ønsker betalt overnatning, mad mm, har fået dette. Uenighed os og dem. Beslutning: gratis stand, overnatning og forplejning egen regning. Forskel på deltagergebyr og udstillerovernatning og forplejning? Nej
 
6. Beløb for deltage i årsmødet for deltagere
Deltagerbeløb fastholdes på samme niveau. YL i HU billigere deltagelse? Oplægsholdere får adgang til begge dage i stedet for dagen for oplæg. Stipendiater? Tages fra egenkapital. Klaus anfører at det er problematisk i forhold til videreuddannelse at vi skal betale fremfor regionerne selv. Skal fordeles mellem regionerne? Kan bruges til rekruttering. Forslag: Motiveret ansøgning. YL i HU i pædiatri eller andre faggrupper med stærk tilknytning til subspecialet. To pladser. Relevant oplæg er velkomment. Vejledning, morgenløb. DR + KW formulerer et oplæg. Deadline forår.
 
7. Info vedr ESPGHAN samarbejde og deltagelse ved ESPGHAN årsmøde- kan formanden få betalt noget enten deltagelse, overnatning eller transport
Anne var til møde med ESPGHANs formand, nu ”rodet ind i noget med ESPGHAN”. Anne spørger til deltagelse i ESGHAN kongres og støtte til dette. Anne har ikke finansiering aktuelt. DASPGHANS interesse: ja. Beslutning: Formanden får betalt deltagergebyr, ophold og transport til ESPGHAN i år.
 
8. Gaver til oplægsholdere.. chokolade, vin
Gave besluttet. Anne står for gaver.
 
9. Udskiftning af bestyrelse til næste generalforsamling? Mikkel/Klaus?
Klaus og Mikkel er ikke på genvalg. Anne og Katrine er på genvalg. Dvs. to nye medlemmer
 
10. Evt. Anne orienterer Daspghan oprettet som frivillig forening, ændres nu til almindelig forening mhp løn/honorar til sek. Stine
Papirer til underskrift: årsrapport/regnskab
Helene: uddannelsesstop i Region midt. Mht. vårmøde bekymring for deltagelse pga. manglende finansiering til VEO IBD.
Budget for årsmøde: aktuelt er Sinatur ca 100.000 dyrere end tidligere år. Det skal diskuteres ved kommende bestyrelsesmøder om vi allerede i foråret skal undersøge priser andre steder.