DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 17. august 2021

Møde 17. august 2021

Referat af Daspghan møde 17.8.21

1. Godkendelse af referat, godkendt
 
2. Valg af referant, Anne
 
3. Status af årsmøde, vi fastholder. Navneskilte. Stine sørger for det

4. Gennemgang af programmet
 
Søndag
- Rikke Christiansen og Sanne Djursfeldt får gratis deltagelse i mødet. Iben følger op på sygepl. sessionen og videreformidling af mailadresser.
- Velkomst - hele bestyrelsen kommer på scenen og bliver præsenteret af Iben
- Spiseforstyrrelser - Anne har sendt 3 ud af 4 mailadresser til Stine
- Ondt i maven - Iben sender mailadresser videre
- Kan undersøgelsesprogrammet løbe løbsk - Klaus har sendt mail til Stine
- Middag - Er det Stine, der er bindeled mellem Vejlefjord? Og høre om middag tidspunkt for pauser, kaffe og drinks, pris mv. Kasper og Mikkel kontakter Stine, så Mikkel er klar til at overtage.

Mandag
- Årets phd session – Steffen sender Cæcilies mailadresse og Klaus på Christian.
- Forslag til 13 min oplæg og 5 min til spørgsmål i denne session
- Steffen og Line informerer om længden på oplæg og tid til spørgsmål
- Marianne kan bruge lidt mindre tid på eget oplæg, så evt forsinkelse kan tages fra Mariannes oplæg, alternativt bliver pausen lidt længere.
- IBD session
- Punktet hjælp til selvhjælp udgår, da psykolog Mette Hald er i karantæne og Vibeke W er sygemeldt, så AP laver et punkt om IBD behandling med fokus på biologisk behandling. AP sender forslag til teksten til hjemmesiden til Mikkel og Christoph og videre til Stine
- Pankreas session
- Kasper kontakter Vejlefjord for at høre om Ghitas oplæg kan fungere via Teams. Enten live eller optage oplægget og så kommer på live til spørgsmål
- Hepatitis
- Der mangler oplægsholder ved navn kl 14.15-15, afrodite? Har sagt ja
Den danske hepatitis kohorte udgår
- Thora kan få 10 min, Marianne tager kontakt til Thora og Marianne eller Vibeke sender mailadresser til Stine

- Vin til foredragsholderne. Iben taler med Stine Og chokolade til de udenlandske, alternativt chokolade til alle

5. Sponsorer
Kasper taler med Stine om at få fordelt sponsorerne på rette pladser
Bestyrelsen skal før mødet starter gå rundt til alle sponsorerne og sige tak, fordi de kom og se om alt er på plads. Fra ca. kl 10
Mikkel, kasserer, sørger for planlægning af køb til næste år fx et DASPGHAN net til indkøb

6. Generalforsamling på årsmødet
Marianne er dirigent
Anne er referant
Forslaget at Anders kommer med den afgående formands beretning
Iben kommer med en kort beretning fremad
Kasper og Mikkel fremlægger budget
Steffen 2-3 slides om 2022 ESPGHAN
2 medlemmer på valg Line og Iben på valg, kan ikke genvælges. Og 1-2 suppleant
Det kunne være fint at der er en sygepl med i gruppen. Alle begynder på vores prikkerunde for at høre om, der er nogen der vil være med
Der er ikke kommet bestyrelsen nogen nye punkter i hænde og hvis nogen ønsker at opstilling skal dette meldes til formanden/kvinden senest en uge før

7. ESPGHAN 2022 ved Steffen
Virtuelt møde i morgen og mødet er allerede langt i planlægningen
Det vi fuldstændig selv kan gøre, er et DASPGHAN party
Det vil være fint at komme med forslag til oplæg
Der er ikke nogen ting, som vi i bestyrelsen skal arrangere os i.
Skal vi lave en før fest? Har Stine lavet en ESPGHAN kasse? Konto? Så udgifterne fra ESPGHAN og DASPGHAN bliver adskilt. Det kan være rart at have adskilt konto/budgetter.
Wonderful Copenhagen støtter alle forberedelserne med en timetakst og giver 75.000kr til forberedelserne. Så økonomien er i orden
Vi håber at mange vil deltage in person.

8. Nyhedsbreve, blev besluttet sidst, men ikke gjort
 
9. Evt.
Hvornår mødes vi på Vejlefjord. Vi mødes i et lokale kl 17 og holder møde til kl 19. Herefter ønsker vi at spise kl 19.
God ide at tage ørepropper med, da der kan være lidt fest lørdag aften