DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 16. april 2024

Møde 16. april 2024

Til stede: Dennis Röser, Anne Bille, Christoph Norden, Helen Kvistgaard, Kathrine Winter, Bente Andreassen


Programmet gennemgås. Rækkefølge i afsnittet funktionelle tilstande. Der foreslås forskellige tids rammer og emne rækkefølger. Ditte kan følge op om generelle funktionelle lidelser. Det besluttes at indbygge paneldiskussion. Ditte skal informeres om tidligere emner inden for området.

Workshopsessionen: De 4 emner forløber parallelt 2 gange. Der skal være max antal deltagere på hver session. Tilmelding til workshop ved tilmelding. Ved få tilmeldinger kan sessionen evt ”droppes” i anden omgang. Alternativt kan det løses på dagen med ”billetter”

Programmet arbejdes igennem og der indsættes mails og chairman. Der er få enkelte punkter som ikke er færdiggjorte

Der aftales et ny hurtigt møde 29-04-2024 for at gøre programmet færdigt