DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 16. juni 2020

Møde 16. juni 2020

Deltagere: AP, KD, KK, LM, IMJ, SH
Afbud: SH

Der blev diskuteret 2 emner:

1) Afholdelse af Årsmødet i september. Der udspandt sig en diskussion for og imod:
a. Pro: der er optimisme i bestyrelsen og en tro på, at mange vil tilmelde sig et møde i september. DPS’ generalforsamling planlægges afholdt som fysisk møde i september (skal lige bekræftes – AP skriver), Vejlefjord er parat
b. Contra: usikkerhed om, hvorvidt nogle regioner har en mere restriktiv politik end udmeldt af regeringen (dvs: nedlægger vores arbejdsgivere deltagerforbud?). Dette må yderligere belyses: IMJ og LM hører Region N og M, SH og KD Region S, KK Region H og AP Region Sjælland
 
2) Valg til bestyrelsen ved næste generalforsamling: AP og KK’s 2.valgperiode udløber (yderligere genvalg ikke mulig), KD forlader bestyrelsen som repræsentant for DPS’ Gastroudvalg (men kan stille op til valmindelig valg), LM, IMJ, SH og MHJ er ikke på valg.
 
  Valgt Genvalgt Valgperiode 2 år Valgperiode 3 år
2015 AP, SH, MH, KD, LM, IMJ, KK   x  
2016        
2017   AP, KK   x
2018   LM, IMJ   x
2019   SH, MHJ   x
2020        Der afholdes et afklarende Skypemøde i uge 27 (KD indkalder), idet ovenstående spr. forinden afklares bedst muligt (arbejdsfordeling som ovenfor anført


AP 16JUN2020