DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 16. marts 2022

Møde 16. marts 2022

Referat DASPGHAN bestyrelsesmøde den 16/3 2022 kl. 16-17

Deltagere: Mikkel Malham, Klaus Birkelund Johansen, Helene Kvistgaard, Steffen Husby, Anne Olin, Dennis Röser og Katrine Winther
Afbud: Marianne Hørby
Referent: Katrine WInther

Dagsorden:
1. Program for Vejlefjord
2. Nyt venue 2023 status fra Mikkel og Klaus
3. DaSPGHANs fest d. 22/6 i forbindelse med ESPGHAN
4. Generalforsamling 2022: indkaldelse medio august, ændringsforslag til vedtægter skal være færdig før sommerferien.
1. Gennemgang af program

Søndag:
• Sygeplejerske session: Emne og omkostninger fortsat uafklaret. Steffen tager kontakt til sygeplejerske Sanne OUH (skal stå for denne sammen med Rikke Christiansen Hvidovre)
• Kl. 15.45-16.15: Funktionel overbygning ved kronisk sygdom-mangler accept fra Charlotte Rask
• Kl. 17.25-17.55: Undersøgelser af motiliteten i øvre GI-kanal-hjælper det os- Steffen vil forhøre sig hos Rasmus Gaardskær eller Winnie Hedevang Olsen
Mandag:
• Hele inflammation II session bliver på engelsk
• Mikkels session bliver til Mortality in the immune mediated inflammatory diseases
• Highlights fra ESPGHAN. Formentligt står Tore for hepatologi? Mikkel, Gastroenterologi Cecilie Crawford eller Stine? Steffen, Ernæring Helene/Klaus spørger deres diætister ellers spørger Anne diætister (nutricia)
• GI misdannelser-Steffen spørger Mark
• Covid og MIS-C hvad med maven? Klaus spørger Mette Holm (andre fra CHILD?)
• Walk and talk. Hvem er på Marianne
Der er ændret på lidt tider og rækkefølge af sessioner i programmet, se seneste version fra Anne Olin fra dd.
Der bliver ikke ændret på pauser mandag, da der er gjort mange overvejelser frem og tilbage for at tilgodese industrien og fastholde interessen for alle deltagere også på de sidste sessioner dag 2


2. Nyt venue 2023
• Mikkel og Klaus foreslår Klarskovgaard pga. god beliggenhed ved Korsør både for foredragsholdere og deltagere. Dog ikke lige så stor herlighedsværdi som Vejlefjord. Alternativt Sinatur Hotel Storebælt. Katrine (og Mikkel) skriver til Stine mhp om hun kan undersøge pris og rådighed for 2023 mødet for de nævnte steder. Vi skal nok ikke vente for længe med at beslutte os for et nyt sted.
3. DaSPGHANs fest d. 22/6 i forbindelse med ESPGHAN
• Venue: Søpavillonen. Billet giver adgang til fest med Jazzband, 2xhotdogs og 2x genstande Billetter sættes til salg via billetto, mail til alle DASPGHAN medlemmer inden det bliver flashet på kongreshjemmesiden og link til billetto, pris 30 euro (?). Der er plads til 200 personer. DASPGHAN forventes at bridrage med ca 40000 kr.

4. Generalforsamling 2022: indkaldelse medio august, ændringsforslag til vedtægter skal være færdig før sommerferien.
• Klaus og Katrine sørger for, at der er et udkast klar til næste møde.

5. Evt.
• Næste møde flyttes formentligt til den 28/4 (i stedet for den 27/4)