DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 15. december 2021

Møde 15. december 2021

Ordstyrer: Mikkel
Referant: Anne
Deltagere: Mikkel, Iben, Helene, Mikkel, Christoph, Dennis, Katrine, Anne

Program vejle fjord 2022
- Brainstorm færdig. Gennemgang af punkterne og sat på hvem, der gør hvad. 

Nyt fra Facebook/hjemmeside (Klaus)
- Gennemgang af hjemmeside.
- Dennis tilbyder at gennemgå de links, så det fremstår mere overordnet. Dennis laver et udkast til januarmødet
- Forslag til gennemgang af hjemmesiden i forbindelse med årsmødet
- Iben spørger sygepl. om det er relevant at have et punkt for sygepl.

Monotematisk møde Aarhus den 28.1-21
- Eghøjvej 8c, 8250 egå (parker ved kirken) kl 11.00
- Klaus sørger for frokost og så tager vi ud og spiser om aftenen.

Til næste gang:
- Vedtægtsændringer
- Nyt fra gastro-udvalg
- Nyt fra forskning
- Guideline (usikker på hvad det dækker over, det er jo DPS der har bolden der)