DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2018

Formandsberetning 2018

DaSPGHaN Generalforsamling
Hotel Vejlefjord
22SEP2018

Formandens beretning

DaSPGHaN er stadig ungt og endnu i sit 3-leveår. Vi er kommet godt i gang, men hvordan selskabet kommer til at udvikle sig, og hvilken profil vi skal have på længere sigt, er i høj grad åbent for diskussion – både her på generalforsamlingen og gerne i en løbende dialog mellem medlemmer og bestyrelse året igennem.

Bestyrelsen består af undertegnede, Marianne Hørby, Kasper Dalby, Karin Kok, Steffen Husby, Iben Jønsson og Line Modin. Som I har kunnet se i indkaldelsen, har vi et forslag om en ændring af længden af vores valgperioder, da vi kan se, at der fremover vil være behov for en bedre kontinuitet i vores arbejde. Mere om dette senere på generalforsamlingen.

Bestyrelsens arbejde har primært drejet sig om planlægning af årsmødet. Hindsgavl slot var efterhånden blevet for dyrt og Munkebjerg levede ikke op til vores forventninger i 2016. Derfor havde vi premiere på Hotel Vejlefjord sidste år. Vi blev godt modtaget, prisen var fornuftig, lokaler til undervisning og udstilling fine og jeres evalueringer så gode, at vi er blevet hængende. Aftalerne med vores industrielle samarbejdspartnere følger nøje LIFs rammer angående betaling per kvadratmeter udstillingsareal og sikrer os således mulighed holde deltagerprisen nede. Resten af udgifterne dækkes af det individuelle deltagergebyr. I år har vi valgt, som noget ekstraordinært, yderligere at reducere prisen pga selskabets gode økonomi.

I det forløbne år har selskabet afholdt et monotematisk halvdagsmøde (med efterfølgende socialt samvær) på OUH med titlen ”Autoimmune inflammationer i abdomen”. Yderligere har en fraktion af yngre pædiatere (yDaSPGHaN) afholdt et efteruddannelseskursus i Odense. Begge arrangementerne blev financieret af selskabet og var velbesøgte med gode evalueringer. Bestyrelsen er åben for forslag til fremtidige emner og for andre aktiviteter inden for Selskabets interesseområde. Vi ønsker fortsat at gennemføre et monotematisk forårsmøde at typen 1/2 dag med tilbud om efterfølgende fælles spisning, og vi opfordrer yDaSPGHaN fraktionen til at fortsætte med et årligt efteruddannelseskursus, som bestyrelsen gerne støtter økonomisk.

Verdenskongressen i Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Nutrition nærmer sig (forsommeren 2020) og DaSPGHaN er den oficielle vært med professor Steffen Husby som præsident. Mere om dette senere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at kontakte os, både mhp forslag til emner, men også hvis man selv ønsker at deltage i planlægning og praktisk arrangement. Bestyrelsen ser gerne ideer fra medlemmerne omsat til aktiviteter – meget gerne af medlemmerne selv. Selskabet er ungt og alle medlemmer har mulighed for at være med til at skabe vores fremtidige profil.

Sekretariatet har været særdeles kompetent passet af Stine Hanghøj Jepsen, som bestyrelsen takker for solidt og godt samarbejde. Vi har nu en fast ansættelsesaftale med Stine og OUH, hvor selskabets konto er forankres og hvorfra det revideres.


Selskabet har nu 68 medlemmer. Til det aktuelle årsmøde har vil 110 deltagere, fordelt på læger, sygeplejersker,  diætister og firmarepræsentanter.  13 firmaer deltager med udstilling. Det giver et optimalt grundlag for gode faglige diskussioner og en sund økonomi. Alle opfordres til at udbrede kendskabet til selskabet og årsmødet - ikke mindst til vores yngre kolleger for at sikre fremtidige deltagere i selskabet og dets aktiviteter.Anders Pærregaard