DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021

Afgående formands beretning- Anders Pærregård
Der har været udskiftning i bestyrelsen, idet Karin Kok, Kasper Dalby og Anders Pæregård ikke er på valg.
Som erstatning for Kasper Dalby blev Mikkel M valg
Som erstatning for Karin K og Anders P, blev Anne Olin og Klaus Johansen valgt i marts.
Hvad kan man gøre for at holde liv i foreningen.. være aktiv deltager ved generalforsamlingen, melde sig i bestyrelsen og herigennem får mere netværk, større indlevelse i foreningen. Daspghan har en facebookside, glæde sig over at medlemsskabet kun er på 200kr om året. Der er altid plads til flere medlemmer. Det er muligt at deltage i en række kurser. Daspghan er i høj grad levende og vi ønsker alt muligt held og lykke til den nye bestyrelse

Formandens beretning- Iben Jønsson
Der er nogen ting, som har været gjort anderledes. Der er planlagt yngre børnelæger ind i gastro specialet
Espghan i 2022 i København, der er ikke så meget planlægning, da vi kan genbruge meget af det program, som blev lavet til sidste år. Held og lykke til den nye bestyrelse