DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 31. maj 2018

Møde 31. maj 2018

Deltager: Marianne Hørby Jørgensen, Steffen Husby, Anders Pærregaard og Kasper Dalby
 
1. Årsmødet
 
a. Status for tilmeldinger: For tidligt at sige noget om antal deltagere prisen sat ned.
 
b. Status for henvendelser til sponsorer: 5 tilbagemeldinger, Nestle Danmark, Kerstine Hardam A/S, Abigo farma A/S, Pharma Fors, Tillotts Pharma. Det kan formegentlig genere de 40.000 kr der er nødvendige for at mødet kører rundt. Der er forventning om at flere melder sig til. Karin K sender en liste til Stine inden d. 29/6 fra firmaer der ikke har svaret, så Stine kan sende en reminder.
 
c. Budget (KD); vi skal generere ca. 40.000 på sponsorer for at gå i 0. Der er brugt 30.000 på yDASPGHAN mødet og det monothematiske møde.
 
d. Program: Spl program er under finpusning, hovedindhold er funktionelle mavesmerter. Hovedprogrammet stort set færdigt. Der mangler en enkelt foredragsholder til Infektionssessionen, Steffen spørger Anni Estmann om hun kan bidrage med et vaccinationsforedrag.
 
e. Anders P kontakter Stine mhp et officielt brev til foredragsholderene om refusion af transport ect.
 
 
2. Generalforsamlingen
 
a. Det uhensigtsmæssige i en 2 års valgperiode til bestyrelsen blev diskuteret: Der ville være en stor udskiftning hurtigt med næsten halvdelen af bestyrelsen på valg hver år. Fordele og ulemper blev vendt og vi enes om at stille forslag om valgperioder på 3 år med Max 2 perioder i bestyrelsen.
 
b. Valg. Anders og Karin blev genvalgt sidste år.
2018: Iben og Line på valg.
2019: Steffen og Marianne på valg.
Kaspers mandat afgøres af DPS udvalg for gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
 
c. Forslag
Forlænge perioden fra 2 til 3 år, Kasper skriver nyt forslag og sender til gennemlæsning hos bestyrrelsen. Denne skal sendes til medlemmerne senest 4 uger før næste generalforsamling.
 
d. Indkaldelse til generalforsamlingen: Kasper D står for dette, dagsorden sendes ud til bestyrelsen inden medlemmerne får den.
 
 
3. Forårets møder (afraportering)
 
a. Monotematisk DASPGHAN møde: enes om at det er en fin måde at udvikle specialet på. Vi diskuterede emne for nyt monothematisk møde til foråret: Dette års møde dækkede ikke ernæring. Et nyt emne kunne være ernæring af det kritisk syge barn specielt med fokus på TPN, gerne med dækning af flere af subspecialer og gerne en interaktiv form. Mødet bør holdes i Skejby eller Kbh. Dette er et forslag, andre emner modtages gerne og endelig beslutning tages på næste bestyrelsesmøde.
 
b. DaSPGHaN møde: Gode tilbagemeldinger, Iben opfordres til at arrangere nyt møde til næste forår.
 
 
4. Evt
 
WCPGHAN:
 
a. Postgraduat course tages op næste gang, vi har indflydelse på emner ect.
 
b. Der er nedsat diverse arbejdsgrupper (15 stk) med repræsentanter fra ESPGHAN, NASPGHAN, FISPGHAN og nogle andre GHANNER. Vi har minimal indflydelse på dette. Steffen sender arbejdsgrupperne rundt., mest til orientering.
 
c. Sociale events: Der skal arrangeres 3 stk: Welcome reception på københavns rådhus, president dinner og members dinner (steder ikke valgt). Eurocongress fra München er hovedarrangøre. Wonderfull copenhagen og Bella centeret er involveret også.
 
d. ESPGHANs bestyrelse har inviteret formænd for de lokale selskaber til møde i Wien mhp samarbejde i uge 42. Anders kan ikke deltage, hvorfor Marianne H deltager i stedet for.