DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016

Formandens beretning ved Anders Pærregaard:

AP gennemgik Opbygning af DaSPGHaN, samt refererede til afholdte bestyrelsesmøder. Der blev på det første bestyrelsesmøde i Aarhus i Marts fordelt arbejdsopgaver til bestyrelsesmedlemmerne, dette kan ses på hjemmesiden.

Gennemgang af kommissorium for DaSPGHaN med den primære opgave at afholde DaSPGHaN Årsmøde. Der er i år valgt en anden lokalisation. Der vil blive taget stilling til sted, når endeligt regnskab for 2016 foreligger og meldt hurtig ud omkring dette. Medlemmerne blev opfordret til at gå på hjemmesiden og indsende deres ønsker/kommentarer.

Medlemmerne blev opfordret til at deltage aktivt i forslag om aktiviteter og gerne også selv facilitere aktiviteter i selskabet. AP orienterede om planer om et monotematisk møde til foråretAP takkede Sekretær Stine Hanghøjfor en flot organisatorisk indsats, og generalforsamlingen samtykkede til, at der blev afsat penge til vedligeholdelse af hjemmesiden og andre nødvendige sekretariatsfunktioner.

AP orienterede om, at bestyrelsen endnu ikke har besluttet sig for hvilke medlemmer, der er på valg i 2017, dette vil blive besluttet på bestyrelsesmødet i januar 2017. Hvert bestyrelsesmedlem sidder i 4 år og kan blive valgt for 2 perioder.