DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 17. november 2020

Møde 17. november 2020

Referat bestyrelsesmøde 17 november 2020
 
Deltagere: Mikkel Malhalm, Kasper Dalby, Karin Kok, Anders Pærregaard, Iben Jønson, Steffen Husby og Marianne Hørby Jørgensen.
Afbud: Line M.
 
1. Virtuel generalforsamling
Platform og indhold
a. Generalforsamling: uge 10 d. 11/3 2021 kl. 20-21.30.
b. Platform: Forslag Teams hostet af MHJ med hjælp fra Stine.
c. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 2 pladser (AP og KK går af efter 2 valgperioder) på valg, Meld kandidatur 4 uger før generalforsamling, dvs senest 10 februar. Dette meldes ud i nyhedsbrev efter nytår. Brevstemmer til Stine.
d. KD foreslår at de nuværende medlemmer forbliver associeret indtil DaSPGHAN 2021 mhp overlap af opgaver/viden til nye medlemmer. Dette skal meldes ud i julehilsen eller nytårsnyhedsbrev.
 
2. Budget verdenskongres 2020
Oplæg fra Kasper og Steffen
a. Udgifter til verdenskongressen der forsvandt: 10.000 kr.
b. Steffen kontakter Wonderfull Copenhagen mhp evt kompensation for DaSPGHANs tab i 2020.
 
3. Nyhedsbrev/Julehilsen
Tilbagemelding fra sidste nyhedsbrev, Hvordan skal vi planlægge vores næste nyhedsbrev?
a. Julehilsen fra AP, AP og KK skriver også nytårshilsen til sponsorerne ultimo januar. I julehilsen opfordres medlemmer til at skrive beretninger fra afdelingerne (nyansættelser, uddannelsesstillinger etc)
b. nytårshilsen med nyt fra afdelingerne og ikke så meget forskning, men mere en beskrivelse af hvad der foregår på de forskellige afdelinger.
 
4. Kongres 2022 i København
a. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som sidst, evt med bibeholdelse af nøglepersoner fra 2020 gruppen
b. Planlægning starter først efter 2021 Verdenskongressen i Wien, somplanlægges som delvis online møde.
 
5. ESPGHAN
National society online meeting, tilbagemelding fra Marianne
a. Marianne redegjort fra mødet, primært indhold: uddannelse og kvalitetssikring af ernæring og gastroenterologi.
 
6. DaSPHAN 2021 hvad gør vi?
a. Julebrevet indhold: meld datoen ud igen.
b. Karin skriver til sponsorerne ultimo januar
c. Program for 2021: genbrug af program fra 2020. Gennemgås på næste bestyrelsesmøde
 
7. Eventuelt
a. Bestyrelsesmøde sidst i januar. 21 januar kl 20, Skype, Kasper hoster.
Referant: Marianne Hørby Jørgensen, godkendt af Anders Pærregaard.
 
Forslag til dagsorden til næste møde:
1. Tilbagemelding fra Wonderful Copenhagen, refusion af penge.
2. Virtuel generalforsamling: program, afstemningsproceduren
3. DaSPGHANs årsmøde 2021. Gennemgang af program
4. Kongres 2022. Arbejdsgruppe og arbejdsopgaver, Steffen.
5. Tilbagemelding fra Nyhedsbrev.