DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 10. november 2021

Møde 10. november 2021

Deltagere: Katrine Winther, Marianne, Steffen Husby, Mikkel Malham, Klaus, Dennis Röser, Iben og Anne Olin
 
Afbud: Helene Kvistgård og Christoph Norden

Velkommen til Dennis, DPS repræsentant i DaSPGHaNs bestyrelse og arbejdsopgave til Dennis:
- Programansvarlig for årsmøde Vejlefjord (ikke for indholdet). Marianne sender 2-3 tidligere programmer og Anne sender forslag fra industrien til Dennis som skabelon
- Nyt fra DPS' gastro-udvalg. Der arbejdes på forslag til fagområdeuddannelsen i gastro (vil omhandle meget lidt hepatologi) og varer 1,5 år. Udvalget har taget udgangspunkt i Espghans forlæg og talt om på hvilket niveau det skal være. Det skal være en 2 års overbygning for at blive en ekspertuddannelse. Det er ikke skitseret, hvilket et år på højtspecialiseret afdeling og et år på en ikke specialiseret afdeling. DPS holder 17/17 møde i marts og i de 24 timer som vil der enten arbejdes mere med oplægget til FOU i gastroenterologi alternativt gennemgang eller opdatering af 10 navngivne instrukser. Endnu ikke besluttet.

Mødedatoer for bestyrelsen inkl. årshjul og møde i Aarhus den 21. januar kan ikke lade sig gøe. Mikkel beder Stine om at udsende ny indkaldelse til den den 28.1.22 hjemme hos Klaus i Aarhus.

Tilbagemelding omkring monotematisk møde Aarhus 2022 eller 2023, Aarhus gruppen.
- Ikke kommet videre med

Ændringer i vedtægter cont. Katrine og Klaus.
- Æresmedlem og formand
Forslag til ændringer fremlagt og vil blive finpudset yderligere og sendes til Kasper Dalby mhp. kommentarer. Oplægget er at det skal være muligt at være formand uden at være læge, men at næstformanden så skal være læge. Formanden skal være person med tilknytning til klinisk arbejde i pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi eller ernæring
Vedr. æresmedlem-skal have været medlem af DaSPGHaN

Tilbagemeldinger fra patientorganisationerne (vedhæftede mail blev sendt 25.10). Anne
- Marianne har hørt at leverforeningen var glade for invitationen. Men ingen generelle tilbagemeldinger

Opdatering af hjemmeside/facebook Klaus.
- Ikke kommet videre. Der er en del der er omkring 3 år gamle. Kan med fordel forenkles og indeholde relevante link til guidelines (DPS og ESPGHAN)

Nyt omkring forskning Mikkel.
- Steffen vil lave en status for Odense


Brainstorming om årsmødet-se separat notat fra Dennis Röser

Evt. Forslag til et fast punkt der hedder guideline