DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 25. august 2022

Møde 25. august 2022

Bestyrelsesmøde på RH lokale 4072

Deltagere:
- Online: Iben og Helene.
- Fremmøde: Marianne, Steffen, Mikkel, Kathrine, Dennis og Anne.
- Referent: Anne

Dagsorden:

Gennemgang af program Vejle fjord.
- Skriver Stine til den udenlandske foredragsholder, og at han er booket ind til 2 nætter. Han skal spise med til vores middag om lørdag
- Bestyrelsen går rundt og hilser på sponsorerne søndag kl. 11.30-12
- Stine sender du ud til alle oplægsholderne?
- Sessionen hvor der er en engelsk
- Mikkel tager fat i Sabine om det er ok på engelsk
- Iben spørger om det er ok på engelsk for Anders Stige og Charlotte Rask
- Søndag: chair Anders Lindemann har accpeteret
- Morgenløbetur: Anders Lindemann ved ikke om han er der mandag, så vi lader den stå åben
- Pauserne må ikke kortes ned. Vi er forpligtet til 4 pauser (2 hver dag) samt overholde tiderne/længden

Iben har deltaget betydeligt i det sidste år og med sigte på at bygge bro til den nye bestyrelse. Iben har deltaget i stort set alle bestyrelsesmøder, hvorfor hun deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer på Vejle Fjord.

Gaver til foredragsholderne.
Vi vil gerne have chokolade til oplægsholderne.

Generalforsamling
- Dagsorden: Dennis opdaterer og sender til Stine senest 1.9
- Vedtægtsændringer- gennemgås

Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Marianne HJ, Steffen Husby - er ikke på genvalg
Klaus Johansen fortsætter som medlem af bestyrelsen. Han vil være tilknyttet Aarhus børne unge afdeling et år endnu. Hans kandidatur revurderes om 1 år, mhp. om han fortsætter sin tilknytning til pædiatrien.
En mail sendes separat til Daspghan medlemmer med generalforsamlingen ca. den 1.9.22

Nystiftet fond – Markus Kraft deltager og er kommet med et udkast til vedtægter, disse godkendes, har været rundsendt til alle bestyrelsesmedlemer i god tid inden mødet. Bestyrelsen i DaSPGHAN udpejer bestyrelsesmedlemmer til fonden (3 externe, 2-4 fra DaSPGHANs bestyrelse.

Daspghans bestyrelse udpeger på første konstitueret møde medlemmer til Fonden for Børnemaver. Første møde i fonden bliver sidst i oktober.


Opfølgning på Daspghan party
Billletsalg 40.000kr for billetter
Udgift til band 12.000kr
Søpavillion 38.000kr
Dvs minus på 10.000kr

Mikkel er blevet kontaktet af dem i Wien, der skal holde fest til ESPGHANs regi i næste år. Der vil høre erfaringer for vores fest. Mikkel er kontakt.


Opfølgning på ESPGHAN
Wonderful Copenhagen er et positivt hængeparti og skylder os 57.000kr. Steffen følger op.
Alt hvad vi havde fingrene i gik fint og er afviklet.
Der har været ros til til åbningscermonien.
Familyday gik super fint og var meget velbesøgt