DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 1. juli 2020

Møde 1. juli 2020

Deltagere: Line Modin (ref.), Anders Pærregaard, Kasper Dalby, Karin Kok
Afbud: Iben Møller Jønsson, Steffen Husby, Marianne Hørby

1. Daspghan 2020 aflyses på baggrund af de nuværende regionale restriktioner for deltagelse i faglige møder

2. Kasper annullerer bookning på Vejle Fjord 2020 og booker sidste weekend i September 2021 til næste Daspghan møde
 
3. Anders skriver brev til medlemmer og oplægsholdere omkring aflysning af Daspghan 2020 og opslag på hjemmeside
 
4. Karin Kok skriver brev til sponsorer omkring aflysning af Daspghan 2020
 
5. Der stiles mod afholdelse af regulært Daspghan møde inkl. overnatning i sidste weekend af September 2021
 
6. Der stiles mod afholdelse af endagsmøde for medlemmer i medio Januar 2021 inkl. generalforsamling
 
7. De deltagenede bestyrrelsesmedlemmer foreslår forlængelse af medlemsskab af bestyrelsen indtil det er muligt af afholde en fysisk generalforsamling, forhåbentligt i Jan 2021.
 
8. Der indkaldes til Daspghan Skype møde medio Sept. 2020 (Kasper indkalder) mhp. planlægning af endagsmøde fx i medio Jan 2021 inkl. generalforsamling