DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 12. marts 2019

Møde 12. marts 2019

Referat Skypemøde 12-03-2019

Deltagere:

Anders Pæregaard, Kasper Dalby, Marianne Hørby, Steffen Husby (noget af tiden)

Afud fra: Line Modin, Iben Jønson og Karin Kok

1) Program; Gennemgået, Anders sender rettelser til Iben mhp. finpudsning som sender det videre til alle. Vær opmærksom på om der er opgaver du skal løse.

2) Sponsorliste, meld tilbage til Karin om der er noget der kan bidrages med.

3) Pris for Årsmødet 2019 amt generelt budget: Kasper har ikke det fulde overblik, det får han til næste gang. WCPGHAN: Der er en del udgifter til verdenskongresplanlægning (mad og transport), der mangler skriftlig aftale og selvstændig konto. Budgettet bliver et hovedemne ved næste møde.

4) Monothematisk møde 2020: der er tvivlsomt om bestyrelsen får mulighed for at planlægge et monothematisk møde 2020, det tages op næste gang om det skal undlades i 2020 eller om nogle fra medlemsskaren vil planlægge et møde.

Dagsorden til næste møde d. 3/4 i forbindelse med det monothematiske møde på Life:

Økonomi generalt
Økonomi wcpghan
Deltagerbetaling
Program til aarsmøde
Monothematisk møde 2020
Sponsorlisten
Deadlines
Evt.