DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 21. maj 2024

Møde 21. maj 2024

Til stede: Anne Olin, Klaus Birkelund, Jens Jacob H Petersen, Helene Kvistgaard, Katrine Winther
 
Afbud: Gitte Deinbek
 
Dagsorden

1) Valg af ordstyrer: Anne Olin
 
2) Valg af referent (Bente)
 
3) Gittes forslag til ændring af oplægsholdere – mail sendt til alle.
Emnet diskuteres for og imod og det besluttes at holde fast i det aktuelle program
 
4) Nogen ændringer til program: Nej
 
5) Hvad mangler
 
a. Hvilken læge fra AHH præsenterer EEN ved Crohn
b. Chairman er tildelt alle sessioner
c. Marianne Hørby foreslår at Alkohol ved leversygdom udskydes til næste år og der foreslås emnet PSC i stedet for
d. Hepatologi blokken foreslås flyttet til før frokost, men det passer ikke rigtig tidsmæssigt ind. Der vil flyttes meget rundt i programmet. Det besluttes at holde fast i programmet som det er
e. Der mangler enkelte navne på fælles indslag. Disse skal meldes til Stine inden sommerferien
• Gave til oplægsholdere, holder vi fast i Bagsværd Lakridt: JA
• - visitkort til gaver: dette bestiller Anne Olin
• - evt
 
o Anne Olin har talt med Marianne Hørby (kasser) angående pris på stand. Priserne reguleres efter aftale med Pharma Danmark
 
o Vi skal have et møde efter sommerferien
 
o Indbydelse til general forsamling skal ud 2 mdr før afholdelse
Der drøftes Oplæg fra Marc Berninga og hans oplæg ved Børnedage og at det kan spredes. Katrine arbejder på at få delt foldere fra ESPGHAN angående oplægget om FAP Campaigne (funktionelle mavesmerter). Materialet er oversat fra engelsk til dansk. Det undersøges om det kan spredes via DPS’s hjemmeside. Klaus har fået indtryk af at vi skal gøre mere for at promovere. Kan også deles via DASPGHAN’s hjemmeside. Klaus vi gerne have afklaret arbejdsfordelingen. Katrine har sendt til Dorte Vestergård, DPS. Anne Olin vil gerne høre oplægget ved DPS, Hillerød.