DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 31. maj 2023

Møde 31. maj 2023

Deltagere: Anne, Bente, Klaus, Christoph, Dennis, Helene, Jens Jakob, Katrine
Afbud: Mikkel Malham
 
Referat:

1. Referent: Katrine Winther
 
 
2. Program (programmet ligger i dropbox)
 
Bestyrelsen skal huske at melde sig til. Vi mødes lørdag den 16/9 kl 16 til bestyrelsesmøde og aftensmad kl, 18. Vi skal melde os til på hjemmesiden lige som alle andre og notere bestyrelse.
 
Jens Jakobs akut session, Janus og JJ laver oplæg, case og radiologi
 
Sygepl session - Anne informerer fra Sanne: der kommer en pt. Henrik 25 år kronisk patient og mor. Mangler socialrådgiver-oplæg på ca. 30 minutter (jura kronisk syg pt., rettigheder) kl. 11.15-11.45. Vi prøver at finde en socialrådgiver evt med på teams til årsmødet (BH og KW spørger socialrådgiver i respektive afdelinger, Anne sender skriv fra Sanne med stikord til oplægget)
 

3. Hjemmeside

Banner på hjemmeside med link til årsmøde og program
Der skal udsendes reminder om årsmødet til medlemmer- Anne taler med Stine
Dennis tilføjer rettelser til hjemmesiden
Link: Reseach fund rettes til fonden for børnemaver
Medlemsskab - tydeliggøre åbent for alle med interesse samt pris og fordele

Er der link til organisationer fx espghan og ecco-ja, nogle link fungerer dog ikke

Er der kommet æresmedlemmer på-ja
 
 
4. Jens Jakob rollups, JJ afventer yderligere
 
 
5. Gaver til oplægsholdere, beslutte: kopper, chokolade eller rødvin. Kop med DASPGHAN logo. Anne tager kontakt til risak keramik og Stine køber chokolade eller lakrids
 

6. Evt.

Anne orienterer at der er flyttet knap 400.000 kr til Lån og spar bank fra OUH. Der er tilknyttet et hævekort, som Anne har. Stine skal have adgang via netbank.
Revisor har rykket for ID-de sidste får meldt tilbage

Næste møde den 23/8 kl.16.30-17.30- Bente inviterer