DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 19. januar 2017

Møde 19. januar 2017

Tilstede: Iben Jønsson, Kasper Dalby, Anders Pærregaard, Karin Kok.

Afbud: Line Modin, Marianne Hørby, Steffen Husby
 

Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Regnskab 2016
Gennemgås, godkendt. Det af revisoren godkendte årsregnskab sendes ud til generalforsamlingen. Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.
Vi forventer sekretærudgifter i 2017 for ca. 4000.
Status for ansøgning for ansøgning til udenlandsk foredragsholder ved DMS. (Steffen)

Vdr. generalforsamling 2017
Der skal to bestyrelsesmedlemmer på valg: Karin Kok, og Anders Pærregaard går på valg.
Suppleant skal sættes på mailingliste. (Stine)

Forårsmøde 2017
Sendt oplæg ud fra Marianne og Iben om inflammation. Dette udsættes til 2018. I 2017 bliver emne ”uddannelse inden for subspecialisering” Møde planlægges start maj i Odense fra 15.30-18.30. Herefter frivillig middag for interesserede (selvbetalt) Finansiering for oplægsholdere af DaPGHaN. Der er lavet brainstorm på bestyrelsesmøde for emner. (Se separat dokument). Iben og Kasper laver oplæg hurtigt. 

DaSPGHaN 2017
Drejebog
Der er lavet drejebog ved Anders. Mht. forskningssession selvstændigt dokument fra Iben. ALLE bedes kommentere (er udsendt med tidligere email).
 
Deltagergebyr
Deltagergebyr for 2017 diskuteres. Deltagergebyr for 2017 bestemmes, når indtægt fra sponsorer er kendt.

Valg: Vejlefjord
Bedste tilbud mht. pris og faciliteter. Det er prioriteret, at der også er mulighed for at ”networke” og det sociale, da det var en af ønskerne fra evalueringen fra 2016. Vi får vores eget rum til mad og sociale. Der holdes sitevisit. (Kasper/Rasmus) Sitevisit: Hvordan skal udstillere placeres, så man sikrer ”gennemgang”. Vejlefjord ligger lidt længere væk fra station. Der skal arrangeres shuttlebus kl 11.30,  7.30 og 16.  (kræver registrering af deltagere for at se størrelse på bus). Spa ikke inkluderet i pris.

Arbejdsopgaver ifm. DaSPGHaN 2017
Program: Line-  Iben /Kasper fungerer som back-up.
 
Sponsorer: Vi mangler tilbagemelding fra Charlotte – liste og sponsorbrev
Kontakt fra Anders til sponsorer, når liste og sponsorbrev foreligger, Stine koordinerer.
 
Kontaktperson til kursussted for DAPGHANS Årsmøde:Kasper.
 
Program: Lidt færre emner, så der ikke gås over tid, hvilket var udfordring for mødet 2016. (Ønske fra evaluering og bestyrelsens observation). Desuden skal oplægsholdere have tilsendt præcise retningslinjer mht. tid afsat til foredrag og tid til spørgsmål for ikke at gå over tid. Der diskuteres en del emner. Der er lavet oplæg til program (se separat dokument)

Forskningssion: Ifm. postere hænges nye guidelines fra ESPGHAN og DPS gastroenterologi/hepatologi. Desuden publiceredes gastro/hepato/ernæringsartikler udgået fra danske grupper med kort ”what is new” .  Iben (og Line?) tager ansvar.

Andet

Husk at melde relevante møder til Stine, så det kan lægges på hjemmesiden.

Næste møde Skype møde: ultimo marts