DaSPGHaN / Medlemskab

Medlemskab

Medlemmer
 
Følgende kan ansøge om medlemskab i DaSPGHaN:
  • Læger med dansk autorisation
  • Andre med anden sundhedsfaglig uddannelse med interesse for specialet
  • Industri- og handelsselskaber, der driver forskning eller på anden måde har tilknytning til selskabets fagområder
  • Private virksomheder
Industri- og handelsselskaber kan optages som firmamedlemmer efter skriftlig begrundet henvendelse til bestyrelsen. Firmamedlemmer kan deltage i de videnskabelige møder, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Stine Hanghøi Jespersen, stine.hanghoi.jespersen@rsyd.dk.
 
Medlemsfordele
  • Rabat ved selskabets årlige symposium i gastroenterologi
  • Videndeling med andre fagfolk indenfor pædiatrisk gastroenterologi
  • Mulighed for at fremme uddannelse, forskning og udvikling indenfor gastroenterologi, exocrien pancreassygdomme, hepatologi og ernæring hos børn og unge.  
Pris
  • Personmedlem: 200 kr. / år (kalenderår) pr. person inkl. moms
  • Firmamedlem (privat virksomhed): 1.000 kr. / år (kalenderår) pr. firma/CVR inkl. moms
Betaling
Faktura fremsendes efter indmeldelse. 
 
Udmeldelse
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem så send en mail til daspghan@daspghan.dk.