DaSPGHaN / Medlemskab

Medlemskab

Medlemmer
 
Følgende kan ansøge om medlemskab i DaSPGHaN:
  • Læger med dansk autorisation
  • Andre med anden sundhedsfaglig uddannelse med interesse for specialet
  • Industri- og handelsselskaber, der driver forskning eller på anden måde har tilknytning til selskabets fagområder
  • Private virksomheder
Industri- og handelsselskaber kan optages som firmamedlemmer efter skriftlig begrundet henvendelse til bestyrelsen. Firmamedlemmer kan deltage i de videnskabelige møder, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 
Medlemsfordele
  • Rabat ved selskabets årlige symposium i gastroenterologi
  • Videndeling med andre fagfolk indenfor pædiatrisk gastroenterologi
  • Mulighed for at fremme uddannelse, forskning og udvikling indenfor gastroenterologi, exocrien pancreassygdomme, hepatologi og ernæring hos børn og unge.  
Kontingent
  • Personmedlem: 200 kr. / år (kalenderår) pr. person inkl. moms
  • Firmamedlem (privat virksomhed): 1.000 kr. / år (kalenderår) pr. firma/CVR inkl. moms
Det årlige kontingent dækker perioden 1. januar til 31. december - uanset hvornår på året, indmeldelsen modtages.
 
Betaling
Faktura fremsendes efter indmeldelse til den mail, der er oplyst ved indmeldelse.
 
Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til daspghan@daspghan.dk. Udmeldelse skal meldes senest den 31. december og træder i kræft fra 1. januar.