DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 13. oktober 2022

Møde 13. oktober 2022


Referat af DaSPGHaN bestyrelsesmøde d. 13/10-22 kl 17.30 på Sinatur Nyborg

Deltagere: Anne Olin, Jens-Jakob Herrche-Petersen, Bente Andreassen, Mikkel Malham, Katrine Winther, Klaus Birkelund, Dennis Röser (online), Stine Hanghøi (sekretær)

Punkt 1:
- Valg af referent: Stine Hanghøi

Punkt 2: Bestyrelsen Konstituerende møde hvorfor:
- Valg af formand: Anne Olin
- Valg af næstformand: Katrine Winther
- Valg af sekretær: Bente Andreassen
- Valg af kasserer: Mikkel Malham

Punkt 3: Fordeling af ansvarsområder
- Forskningsansvarlig: Mikkel Malham
- Ansvarlig for yDaSPGHaN: Mikkel Malham
- Sponser ansvarlig: Anne Olin
- Kontaktperson til patientforeninger: Anne Olin
- Kontaktperson for allied health personale: Anne Olin
- IT ansvarlig: Dennis Röser
- Ansvarlig for monotematiske møder: Klaus Birkelund Johansen
- Repræsentant for DPS Gastroudvalg: Dennis Röser
Suppleanter:
Helene Kvistgaard 2021-
Christoph Norden 2021-

Punkt 4: Erfaringer fra DaSPGHaN 2022
- Evaluering af Sygeplejerske symposiet:
På næste møde besluttes det, om oplægsholdere på sygeplejesessionen skal have honorar
Deadline for programmet for sygeplejesession skal meldes ud
Retningslinjer gældende for alle oplægsholdere og det fulde program udsendes snarest
Ved planlægning af næste års program skal det overvejes om, sygeplejesessionen skal nytænkes. Evt. som parallelt forløb eller tværfagligt.
- Evaluering af det ordinære DaSPGHaN
Det fungerede godt med ESPGHAN high light
Samme antal pauser næste år, meget fint for udstillere

Punkt 5: Fonden for børnemaver
- Bestyrelsen skal udpege 3 personer til bestyrelsen af denne fond.
10% af overskud fra ESPGHAN + midler fra andre fonde
Indstilling: Mikkel Malham, Iben Møller Jønsson, Anne Olin, Klaus Birkelund
Forslag fra DaSPGHaN: En repræsentant fra DaSPGHaNs bestyrelse bør være med
Formål: Fremme af pædiatrisk gastroenterologi

Punkt 6: Afholdelse af yDaSPGHaN møde i 2023
- Oplæg ved Mikkel
Årligt møde for I- og AP læger på Nordatlantisk Hus i Odense, gratis deltagelse, DaSPGHaN betaler, budget kr. 30.000
Bestyrelsen giver accept til finansiering af næste møde

Punkt 7: DaSPGHaN 2023 (hvis tiden tillader det)
- Brainstorm til emner og foredragsholdere
Skal normænd og svenskere også inviteres?
Inputs fra evaluering af årsmøde 2022:
ny emne: FPIES og komælk protein allergi
Ungementorene, forældre til unge med kronisk sygdom
Session omkring klinisk anvendelse af Infliximab dalværdi.
Patient involvering som i dag med deltagelse af ungepanel
Mere omkring de unge. Sex drug and rock n Roll - h ad er det så vi kan tale om og hvad har relation til sygdom / medicin.
Hvad har ikke men syntes forældre er relevant.
Mere ernæring
Kunne være fedt hvis der kørte lidt mere sideløbende sessioner, læge fagligt og sygeplejefagligt hver for sig
Igen nogle teen forældre i forhold til hvordan det er som forældre at skulle give slup
Flere spændende cases som udgangspunkt til foredrag
EOE Anne Krarup
Cøliaki
Trends omkring kost. Vegetar og food map info.

Punkt 8: Eventuelt
- Gaver til oplægsholdere: keramik kop med DaSPGHaN logo + kaffe/the (Stine bestiller)
- Anne spørger Marianne om logo
- Fremtidige møder: 16.11 (online), 20.01 kl. 10 (heldagsmøde hos Jens Jakob), 08.03 (online)
- Bestyrelsen vil undersøge, om det vil give mening at flytte økonomien ud af OUH og over i en anden bank

Mødet slutter kl 19.30, hvor der er 2-retters middag.