DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 26. september 2016

Møde 26. september 2016

Tilstede: Anders Pærregaard, Steffen Husby, Iben Jönsson, Marianne Hørby Jørgensen.

Afbud: Line Modin, Kasper Dalby, Karin Kok.
 

Godkendelse af referat fra sidste møde (Marianne Hørby)
Referat fra 1 bestyrelsesmøde godkendt.
Kasper D sørger for referat fra Skype mødet d. 21/9 (2. bestyrelsesmøde).
 
WCPGHAN 2020 (Steffen Husby)
Organisationen; FISPGHAN er hovedorganisator.
Montreal 2016: møde, Wonderful Copenhagen har lavet 10 min afsluttende video.
Steffen er kontakt til ESPGHAN/FISPGHAN omkring de organiatoriske rammer.
PCO (kongres organisator): Euro Kongress, som er hyret af ESPGHAN til at organisere kongressen, kommer på site visit 13 december 2016. Steffen Husby og yderligere et medlem af bestyrelsen deltager.
Økonomi: FISPGHAN eller ESPGHAN er hovedansvarlig, vi skal overholde et budget. Arla er sprunget fra (700.000). Forslag til andre sponsorer: Ole Kirk, Coloplast.
Tidsfrister: Bliver sandsynligvis mere specifik efter mødet d. 13 december. Vi vil få hovedansvar for postgraduate course og Key note lectures (Godkendes af ESPGHAN?). Vi vil til næste møde diskutere form på postgraduate course, kan det gøres anderledes? Der skal ligge draft for postgraduate og Key note/state of the art om ca 2 år.

Forslag til ændringer i vedtægter. (Kasper Dalby)

Går videre til næste møde for at kunne komme rettidigt med på generalforsamlingen
 
Økonomi og medlemsstatus (Kasper Dalby)
Kontingent næste år: foreslår 200 kr.
 
Rammer for afholdelse af DASPGHAN Årsmøde
Fripladser. Det blev diskuteret, at det var i overkanten, at der blev givet friplads til 4 sygeplejersker for en 2 timers sygeplejerske session, mere relevant at fordele nogle fripladser mellem sygeplejersker og YPG. Tages op igen på næste møde.
Tidsfrister, nåede vi ikke.
Formel godkendelse og tilretning af tidligere retningslinjer udarbejdet for de gamle ”Hindsgavlmøder”.  Vi nåede ikke punkt 5.c, men aftalte at MHJ lavede et draft til næste møde (sammenkog af gamle retningslinjer og mails der har cirkulereret), sender det til Anders og dette bliver et punkt på næste møde.
 
Forårsmøde
Forslag om afholdelse af et monotematisk forårsmøde, hvor vi skifter mellem de 3 hovedemner: gastro, ernæring og hepatologi? Evt med certificering til subspecialisering i pæd gas/hep/nutr. (Marianne Hørby)
Forårsmøde April, mulige emner: inflammation i tarmsystemet, uddannelse herunder udenlandsrejser, spørg YPG. Iben og Marianne har udspillet.
 
Sekretær funktionen
Værdsætter Stines indsats, budgettet skal afsætte penge til sekretærfunktion.
 
Hjemmeside
Flot hjemmeside
Husk at melde ind til Stine hvad der skal på (Møder, organisationer ect.)
 
Næste DaSPGHAN Årsmøde
Evaluering af Munkebjerg først, stiler med sidste weekend i september, beslutning om sted inden uge 42.
 
Bestyrelsesmedlemmer
Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer på valg efterår 2017.
For få deltager til at tage en beslutning, udskydes til januar 2017.
 
Praktik
Praktiske ting omkring de næste 2 dage.
Økonomien er (hvistnok) god. Kasper ikke til stede.

Næste møde
Januar. Uge 3 eller 4, OUH eller KBH.