DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2020

Formandsberetning 2020

DaSPGHaN blev etableret ultimo 2015, er nu over 5 år gammel og dermed ikke helt ung længere. Det samme gælder bestyrelsen, og der skal skiftes ud. Samtidig skal vi ryste frustrationerne fra 2020 af os, og vi venter utålmodigt på at realisere planlagte aktiviteter for 2021. En længere genoplivningsproces bliver ikke nødvendig, for vi er allerede i gang med forberedelser af aktiviteter for de kommende år.

Den største skuffelse i 2020 var aflysningen af 6.World Congress in Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, som skulle have fundet sted i JUNI 2020 i Bellacentret i København. Verdenskongressen blev flyttet til 2021, men desværre med placering i Wien. Det skal vi nok ikke være så kede af, for den bliver heller ikke muligt at gennemføre på traditionel vis i år. Vi får chancen igen i 2022 i form af ESPGHAN årsmøde i København – mere om det fra Steffen Husby senere i aften. Forberedelserne er i gang.
 
Dertil kom aflysningen af DaSPGHaN Årsmøde inklusiv Generalforsamling i SEPT og diverse kursusaktiviteter. Vi håbede på at gennemføre at kort årsmøde ultimo 2020 eller primo 2021, men den gik ikke…. I stedet afholdes Generalforsamlingen for 2020 virtuelt 11MAR2021. Vi regner med igen at afholde fysisk årsmøde med generalforsamling 2021 på Hotel Vejlefjord 19-20SEP i år.
 
En succesrig genoplivningsproces kræver en aktiv bestyrelse, men også noget af jer!
 
Hvad kan I så gøre?
• I kan deltage aktivt i generalforsamlingen og stemme på jeres foretrukne kandidater til bestyrelsen
• I kan gå i dialog med den nye bestyrelse og indsende forslag til aktiviteter
• I kan være aktive på DaSPGHaN’s Facebookside
• I kan følge med på foreningens hjemmeside (daspghan.dk), hvor der er oplysninger om bestyrelsen, referater af bestyrelsesmøder og meget andet godt
• I kan sørge for at betale det ydmyge kontingent på 200 kr årligt
• I kan være aktive med at udbringe kendskabet til selskabet og rekruttere nye medlemmer. Alle personer inden for sundhedssektoren er velkomne
• I kan deltage i årsmødet til september
• I kan på hjemmesiden se en lang liste over møder, kurser, webinarer, masterclasses mm i ind- og udland i 2021, hvoraf mange (ikke helt overraskende) er virtuelle
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af DPS’ Gastroenterologiudvalg, mens resten er valgt på selskabets generalforsamling: Anders Pærregaard, Marianne Hørby, Steffen Husby, Karin Kok, Iben Jønsson, Line Modin, Kasper Dalby og Mikkel Malham. Selskabets kvikke medlemmer vil nok bemærke, at det tæller 8 personer til 7 pladser. Det skyldes, at Kasper Dalby, som var udpeget af Gasatroenterologiudvalget, netop er trådt tilbage, og udvalget har i stedet peget på Mikkel Malham, som netop er tiltrådt. Jeg vil gerne takke Kasper for 5 års samvittighedsfuldt arbejde med selskabet økonomi og som Skypemaster ved utallige bestyrelsesmøder. Ved denne generalforsamling træder jeg og Karin Kok tilbage efter 2 funktionsperioder, og vi kan iht selskabets love ikke genvælges. Karin har været en vigtig person i bestyrelsen (diætist, og dermed den eneste ikke-læge) og skal takkes for sit vigtige arbejde, bla med kontakten til sponsorerne. Desuden er bestyrelsessuppleanterne Katrine Carlsen og Maria Simmelsgaard trådt tilbage - de skal også takkes for at have stillet sig til rådighed. I en overgangsperiode frem til næste generalforsamling i september vil jeg, Karin og Kasper være associeret til bestyrelsen (uden stemmeret) mhp at give en glidende overgang vedrørende kontakt til sponsorer, planlægning af årsmødet og kontakten til Hotel Vejlefjord.
Som I nok kan regne ud, skal derfor nu vælges nye kræfter til disse 2+2=4 poster. Ved den næste generalforsamling til efteråret kan forventes yderligere udskiftning i bestyrelsen.
 
Personligt vil jeg gerne tilføje, at det har været en fornøjelse som formand at være med til at opstarte DaSPGHaN, at arbejde sammen med de øvrige kollegaer i bestyrelsen og at møde jer på Årsmøderne – mange af jer siden det første Symposium i Pædiatrisk Gasatroenterologi i 1997/98.
 
Den aflyste Verdenskongres gav os rigtig meget arbejde med forberedelserne, men den forventede indtjening så vi ikke noget til! Alligevel er selskabets økonomi sund – mere om dette fra kassereren.
 
Vi har meget at takke selskabets sekretær, Stine Hanghøj Jepsen, for i forbindelse med bestyrelsens arbejde og opdatering af hjemmesiden. Det er også hende, som styrer afstemningen i aften.
 
Brug bestyrelsen, brug sekretæren og vær selv aktive med input, nytænkning og reklame for selskabet, gerne iblandet en smule galskab. Det er opskriften på et levende DaSPGHaN.