DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 29. november 2016

Møde 29. november 2016

Ordstyrer: Kasper Dalby   
Referent: Iben Jønsson

Tilstede: Steffen Husby, Kasper Dalby, Anders Pærregaard og Iben Jønsson
Afbud: Line Modin, Karin Kok, Marianne Hørby


Evaluering af symposium
Overordnet positiv evaluering på indhold af det faglige program, oplægsholdere og pris. Vedr. lokalisation er tilbagemeldinger blandet. Ikke så hyggeligt. Specielt forplejning og sociale rammer kritiseres sammenlignet med Hindsgavl Slot. Nogle problemer med lokalisation for udstillere, idet deltagere ikke naturligt ”kom forbi” som på Hindsgavl.

På baggrund af ovenstående beslutter bestyrelsen, at de kommende møder afholdes på Hindsgavl Slot. Stine indhenter tilbud. Mødet forventes ikke at blive dyrere.

Vedr. tidsplan;  VI havde svært ved tidspunkter. Vi skal melde ud til oplægsholdere. Ikke bare starttidspunkt og sluttidspunkt for indlæg, men også forventet tid til diskussion. Der skal laves generel fil til foredragsholdere omkring praktisk. Der ønskes længere tid før middagen til networking. Lidt færre, men længere oplæg.
 

Økonomi symposium og forening
Årsmødet har genereret et betragteligt overskud grundet flere deltagere end vanligt. Overskuddet betragtes som underskudsgaranti for kommende årsmøde. Bestyrelsen tilstræber en mere moderat plusbalance i fremtiden. Derfor antages samme pris eller lavere i 2017 trods mødet flyttes til Hindsgavl Slot.
 

Symposium 2017
Hindsgavl Slot formodentlig 24.-25 september 2017.
Mødets rammer: søndag til mandag møde. Forplejning og vin ad libitum til middag, men ikke noget bagefter. Ikke stor kagepakke eftermiddag.
 

Opgavefordeling
Drejebog skal laves færdig. Det gør Marianne og Anders. Input fra Stine og Steffen. 
 

Forberedelse af møde januar 2017
Indhold i symposium: Bestyrelsens medlemmer bedes tænke på emner inden (og høre i bagland) Her obs. for forslag til udenlandsk oplægsholder, så tidlig bookning.
Vedr. sponsorer: Anders kontakter Charlotte om at få kontakt til sponsorer. Anders uddelegerer opgave, hvem der er kontaktperson. Diskussion af honorering (herunder gratister) af oplægsholdere og sygeplejesession.
  

Dato for næste møde 
Hos Anders d. 19 januar fra 14-19 efterfulgt af spisning.
 

Evt.
WCPGHAN 2020 Sight visit fra München den 13. december. Marianne og Steffen deltager for DaSPGHaN. Kan Stine stratificerer deltagere (hvor mange er der med fra de forskellige faggrupper?
Forslag om at formanden sender julehilsen ud til alle DaSPHaNs medlemmer inklusiv dato for næste årsmøde.
Kasper sender referat fra sidste bestyrelsesmøde til Stine.