DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 28. juni 2017

Møde 28. juni 2017

Deltagere: Anders Pærregaard, Kasper Dalby, Steffen Husby, Iben Møller Jønsson

Årsmødet

Programmet ligger fast og er på hjemmesiden (Iben checker med PhD-indlæggene og deres titler)

Sygeplejesessionen
 
Der gives friplads til 2 ps som planlægger og organiserer.
For undervisere gælder samme regler, som for resten af mødet: gratis deltagelse inkl måltider samme dag, men ikke fuld friplads. Inviterede undervisere uden tilknytning til specialet kan efter konkret aftale med bestyrelsen evt. tilbydes honorar (ligesom gældende for resten af mødet)
Programmet mangler på hjemmesiden
Der er kun registreret 7 tilmeldte udstillere, men der er sendt henvendelse til 17 firmaer. Stine skal spørges og firmaer, som ikke har svaret, skal rykkes.
Plakater med announcement er sendt ud til landets børneafdselinger. Er der sendt informerende email ud til tidligere deltagere? Stine skal spørges.

Site visit ved Kasper og Rasmus er udsat til juli
Steffen undersøger om vi igen i år kan søge om tilskud til invitation af udenlandsk foredragsholder

Generalforsamlingen

2 bestyrelsesmedlemmer skal på valg (tidligere aftalt, at det bliver AP og KK). AP er villig til genvalg – KK formentlig også, men skal bekræfte

Regnskab passerer forbi revisorerne forinden

Kommende Bestyrelsesmøder

Skypemøde 3.uge i august
Formiddag 24SEP på Hotel Vejlefjord (før start på Årsmødet)

Emne for Forårsmøde
Fremtidig sekretariatsfunktion
Sekretariatsfunktionen

Steffen meddelte, at Stine formentlig ønsker at trække sig fra denne funktion. Stine har ydet en forbilledlig indsats med mange selvstændige initiativer og bliver svær at erstatte. Vi skylder hende stor tak for indsatsen. I 1.omgang ser SH og KD på muligheden for at finde en afløser på OUH (hensigtmæssigt, da økonomien er forankret der), men alternativ placering af sekretariatet andetsteds kan komme på tale

AP/ 29JUN2017