DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 21. februar 2024

Møde 21. februar 2024

Referat 21. februar 2024

1) Valg af ordstyrer: Anne O

2) Valg af referent: JJP
 
3) Gennemgang af program
 
Tanker:
Helene: Kristian Hvass kan ikke. Vi skal spørge andre, Dem fra Hvidovre spørger Andreas. Mikkel spørger en ven (Mike Sangenberg), om der er nogle gode oplægsholdere i gruppen. Der overvejes også om Hvidovrefolket vil spørge Morten.

Anne O og Gitte har fundet ud af at lave en tip en 13’er på ernæring.

Jens Jakob: Vælg Klogt kunne sløjfes til fordel for Benninga. Oplægget med Benninga skal være inden sommerferien. Jens Jakob har fået aftale med Jacob Brodersen.

Anna Knakkergaard vil gerne komme gratis og fortælle om sine nye produkter. Hun kommer til at fortælle om hypnose og dermed også det forløb hun har. Vi skal huske at lave en disclaimer i programmet, da hun jo kommer som en kommerciel oplægsholder.

Anna skal på sammen med en anden makker at spille op af. Gitte spørger, Ditte Hulgaard om hun vil komme.

Vælg Klogt omdøbes til: Nyt i gastroenterologien, kan vi gøre noget smartere?

Christoph spørger en sygeplejerske fra hvidovre, om de vil være med,

Hvis du er ansvarlig for noget: Husk at spørge dem, der skal holde oplæg om de kan den givne dag.

4) Fælles brev til espghan (se nedenstående mail korrespondance)

5) Tilbud om oplæg af Marc Benninga for free om functional abdominal pain in children (mail fra Anders P. kan eftersendes)
Tilbuddet tales om. Vi taler om kampagnen, vi skriver det ind til arrangørerne af Børnedage, om det kan komme med i deres program. Klaus skriver det ind. Vi mangler dog at få sundhedsplejersker, praksis og børnesygeplejersker med.

6) Evt