DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 20. januar 2023

Møde 20. januar 2023

Referat bestyrelsesmøde 20.01.23 i Odense kl. 10

Deltagere: Dennis, Kathrine, Helene, Mikkel, Bente, Jens Jakob, Klaus og Anne
Afbud: Christoph


1. Valg af ordstyrer
Mikkel
 
2. Valg af referent
Anne
 
3. Økonomi ved Mikkel
Økonomien er ved OUH, det var smart, da halvdelen af bestyrelsen var på OUH. Da OUH tog en stor del af indtægten har vi besluttet at flytte pengene væk fra OUH.

Foreningen har aldrig været oprettet som forening. Men er nu oprettet med cvr nr.
Lån og spar er under lægeforeningen og Mikkel er i gang med oprettelse.

Stine er ved at få styr på hvordan pengene kommer ud af OUH. Spændende om der bliver taget en del af den del.

Revisor er der også styr på med et fast gebyr på 8600 kr (incl bogføring, årsrapport med assistanceerklæring).

Lægeforeningen kan hjælpe med at håndtere medlemmer for ca. 30 kr årligt. For ikke læger 40 kr.

Lægeforeningen kan honorere det så længe mere end halvdelen er læger
Hvordan betaler man ved ean nummer? Det er et hængeparti, som vi skal have fundet ud af.

4. Stines honorar
Estemmigt vedtaget at Stines honorar øges fra 20.000 til 25.000 kr fra 2023.

5. Hjemmeside ved Dennis
Hvordan skal bestyrelsen ind over rettelser til hjemmesiden?
Stine vil gerne stå for ”forsiden”, ”årsmøde” og lidt af fanen ”DASPGHAN”

Det skal barberes ned til at vi findes og links
Mikkel vil gerne stå for en forskningsbjælke - en lille oversigt
Skal der tilføjes en lille oversættelse på engelsk, hvad er DASPGHAN. Skal det være et lille resume?

Vi skal have logoet ind på siden
En hjemmeside, der ikke skal opdateres for ofte fx en gang årligt
En ny fane med relaterede societies indenfor gastro, hepa, ernæring fx Ecco, Espghan
Og samme over tidsskrifter
Samt henvisning til webinarer på specielle webinarer
Æresmedlemmer - skal de på hjemmesiden
Fane med sygeplejersker skal fjernes og research fund skal fjernes. Og fonden lægges ind under forskning, når den bliver oprettet.
Det første man skal møde er dato for næste gang og sted springer i øjnene

6. Ny sygepl til planlægning af sygepl.session med Sanne
Vi taler om forslag til afløsere til den Hvidovre sygepl der stopper.

Katrine, Helene og Bente spørger en sygepl hver. Og evt en diætist næste år
Skal sygeplejerskene være med til planlægningsdagen. Er det bedre at det er flere i gruppen, skal der være en diætist?

7. Program 2023
Se separat dokument

8. Fremtidige møder
08.03 (online) kl 16.30
19.4 kl 16.30
23.8 kl 16.30
 
9. Evt
Intet til evtDagsorden- bestyrelsesmødet før årsmødet
Opdatering af hjemmesiden
Til årsmødet, mulighed for at evt registrering til hjemmeside. Kontaktpersoner til ekspertfunktion