DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2021

Referat 2021

Generalforsamling Vejlefjord 19.9.21

Dirigent- Marianne Hørby
Referent- Anne Olin
 
Regnskab dette år- inklusiv fastsættelse af kontingent v Mikkel M
Der har ikke været noget nyt siden marts, så regnskabet kommer først efter årsmødet
Vi klapper for Stine, der er helt uundværlig
Fastholder kontingentet på 200kr det næste år

Beretning fra udvalg 2022, Steffen Husby
Det var en stor nedtur at vi ikke fik verdenskongressen i 2020, men får nu Espghan 22-25/6-22
Det er en 16 personers stor komite, der står for planlægningen af det der skal arrangeres i DK
Kongressen foregår i Bella Centeret
Opgaverne for den lokale gruppe er at arrangere AHP course samt IBD advanced course, samt lave en state of the art lecture. Herudover assistere i planlægge keynote lectures og symposium
På det sociale område skal arrangeres åbningscermoni og assistere ved de to middage på d’angleterre samt på langeliniepavillionen
Der er Daspghan party, og det er onsdag efter receptionen
Herudover er det er samarbejde med wonderful copenhagen, samt en familiedag på Bella sky hotel

Ny valg af nye medlemmer og Valg af ny suppleant
Line og Iben er ikke på valg.
Der er 4 opstillere Christof Norden og Mikkel Malham og Dennis R¨oser og Kathrine Winter.
Vi aftaler at dem de der får flest stemmer bliver valgt ind i bestyrelsen og den der får 3. flest stemmer bliver suppleant.
Med 22 stemmer Mikkel Malham og Kathrine Winther med 16 stemmer og dermed valgt til bestyrelsen og Christof fik 12 stemmer og er valgt som ny suppleant. Dennis fik 2 stemmer.
Første møde er den 13.10.21 kl 16-17
Valg af 2 revisorer- Kasper Dalby er valgt

Evt
Daspghan har valgt Anders Pæregård til æresmedlem, det er for at han har været med til at stifte foreningen og har været den første formand
Første gang Iben har mødt Anders p, var hvor Anders var han i læderbukser. Anders er meget grundig og vil gerne komme i god tid til møderne. Så vi sætter pris på at du er så omhyggelig. Anders har haft styr på så meget, forud for møderne, I andre ved slet ikke så meget som Anders har styr på.