DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2019

Formandsberetning 2019

DaSPGHaN Generalforsamling
Hotel Vejlefjord
22SEP2019

Formandens beretning SEP2019

DaSPGHaN er nu i sit 4.leveår. Selskaber har 75 medlemmer og vi har en aktiv yDaSPGHaN fraktion.

Hvordan selskabet skal udvikle sig, og hvilken profil vi skal have på længere sigt, er stadig åbent for diskussion – både her på generalforsamlingen og gerne i en løbende dialog mellem medlemmer og bestyrelse året igennem.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: undertegnede, Marianne Hørby, Kasper Dalby, Karin Kok, Steffen Husby, Iben Jønsson og Line Modin. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (bortset fra 1 medlem, som udpeges af DPS’ Gastroenterologiudvalg) for periode á 3 år med mulighed for genvalg 1 gang. I år er 2 medlemmer på valg.

Hidtil har bestyrelsens arbejde primært drejet sig om planlægning af årsmødet, men det er er ved at ændre sig. Dels har der i 2019 været tiltagende opgaver at løse vedrørende planlægning af Verdenskongressen i København i 2020, dels vil vi gerne diskutere med jer, om dele af planlægningen af årsmødet måske skal lægges ud til interesserede menige medlemmer af selskabet.

Vedrørende årsmødet og lokalitet, så var Hindsgavl slot efterhånden blevet for dyrt og Munkebjerg levede ikke op til vores forventninger i 2016. Derfor havde vi premiere på Hotel Vejlefjord i 2017. Vi blev godt modtaget, prisen var fornuftig, lokaler til undervisning og udstilling fine og jeres evalueringer så gode, at vi blev hængende. Alligevel murres der lidt i krogene – især fra Østdanmark. Derfor vil vi gerne diskutere placering af næste års møde med jer i dag.

Aftalerne med vores industrielle samarbejdspartnere følger nøje LIFs rammer angående betaling per kvadratmeter udstillingsareal og sikrer os således mulighed for at holde deltagerprisen nede. Resten af udgifterne dækkes af det individuelle deltagergebyr.

I det forløbne år har selskabet afholdt flere møder. Ud over årsmødet i Vejle havde vi for 3.gang i foråret et monotematisk halvdagsmøde, denne gang om ernæring i KVL’s gamle auditorium i København. For 2.gang har en fraktionen af yngre pædiatere (yDaSPGHaN) afholdt et efteruddannelseskursus i Odense. Begge arrangementerne blev financieret af selskabet og var velbesøgte med gode evalueringer. Bestyrelsen er åben for forslag til fremtidige emner og for andre aktiviteter inden for Selskabets interesseområde. Vi ønsker fortsat at gennemføre et monotematisk forårsmøde at typen 1/2 dag med tilbud om efterfølgende fælles spisning (dog ikke i 2020 pga Verdenskongressen), og vi opfordrer yDaSPGHaN fraktionen til at fortsætte med et årligt efteruddannelseskursus, som bestyrelsen gerne støtter økonomisk. yDaSPGHaN kommunikerer også via Facebook.

Verdenskongressen i Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Nutrition nærmer sig (03-06JUN2020) og DaSPGHaN er den oficielle vært med professor Steffen Husby som præsident. Mere om dette senere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at kontakte os, både mhp forslag til emner, men også hvis man selv (evt sammen med andre kolleger) ønsker at deltage i planlægning af det kommende årsmøde. Bestyrelsen ser gerne ideer fra medlemmerne omsat til aktiviteter – meget gerne af medlemmerne selv. Selskabet er ungt og alle medlemmer har mulighed for at være med til at skabe vores fremtidige profil. Økonomien er sund.

Sekretariatet har været særdeles kompetent passet af Stine Hanghøj Jepsen, som bestyrelsen takker for solidt og godt samarbejde. Vi har nu en fast ansættelsesaftale med Stine og OUH, hvor selskabets konto er forankres og hvorfra det revideres.

Alle opfordres til at udbrede kendskabet til selskabet og årsmødet - ikke mindst til vores yngre kolleger for at sikre fremtidige deltagere i selskabet og dets aktiviteter./Anders Pærregaard