DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 12. september 2019

Møde 12. september 2019

Referat bestyrelsesmøde d. 12/9 2019

1) Alternativer til steder hvor vi kan holde årsmødet 2020 udover VejleFjord:
a. Kasper tager på signatur hotel i morgen mhp evt alternativ til Vejle Fjord
b. Hindsgavl: Marianne kontakter dem

2) Årsmøde diverse:
a. Bestyrelsesmøde lørdag aften vi mødes kl. 18:00.
b. Goddag runde til udstillerne igen i år. Vi går rundt og hilser på alle og bruger lidt ekstraopmærksomhed på de firmaer vi kender hver især.
c. Kasper har kuglepenne, deltagerliste, navneskilte ect med.
 
3) Program årsmøde
a. Lidt hokuspokus mhp. Chairman/woman, Anders har styr på det.
b. Mangler IBD cases: Kasper rykker medlemmerne.
c. Forskning: 3 PhD oplæg, 10 min fremlæggelse5 min spm. Iben er stram tids-tager. Mikkel eneste indsendte poster. Får lov at sige noget og er eneste kandidat til fribillet, årsmødet 2020.
 
4) Generalforsamling
a. Ingen opstillere til bestyrelsen udover at MHJ og SH genopstiller, der kan komme evt andre opstillere på dagen.
b. Regnskab for 2018 fremlæggelse.
c. Ønske om selve årsmødeudgifter kan ses af regnskabet.
d. Steffen får 10 min til 2020.
e. Drinks til generalforsamlingen (bobler samt noget non-alkohol) arrangeres når vi kommer lørdag aften.

5) Årsmøde 2020
Marianne laver skitse mhp at medlemmer kan bidrage til planlægning af årsmøde 2020.

6) Økonomi
Hvad skal vi bruge pengene til?
a. Sættes på dagsorden til mødet d. 20/9.