DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2016

Referat 2016

Generalforsamling
26. september 2016
Munkebjerg Hotel, Vejle

Tilstede fra bestyrelsen:

Anders Pærregaard, Marianne Hørby Jørgensen, Kasper Dalby, Iben Jönsson, Steffen Husby.

Dirigent: Kasper Dalby blev valgt
Referent: Marianne Hørby blev valgt.

WCPGHAN

Steffen Husby gjorde rede for valg af København som værtsby for WCPGHAN 2020 og skitserede kort den organisatoriske opbygning. Det vil blive afholdt 3-6 juni 2020. WCPGHAN vil være et fast punkt på generalforsamlingen frem til afholdelse.

Hjemmeside

Line Modin ansvarlig, kontakt Stine ved nye idéer. Hjemmesiden er for medlemmerne og der kan oprettes fora for f.eks. sygeplejersker og YPG, hvis der er behov for det. Sekretariatet vil blive kontaktet af repræsentant fra YPG (Mikkel) omkring dette.

Efterårssymposium, evaluering; ingen kommentarer. Medlemmerne blev opfordret til at gå på hjemmesiden og skrive kommentarer.

Der var enighed om at flytte generalforsamlingen til første dag på DaSPGHaNs årsmøde. Dette vil sikre flere deltager i stedet for et afsluttende møde.