DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 24. januar 2019

Møde 24. januar 2019

Sted: Aarhus
Tilstede: Marianne Hørby Jørgensen, Kasper Dalby, Iben Jønsson, Anders Pærregaard og Line Modin (referent)
Afbud: Steffen husby, Karin Kok

1) Princip-diskussion omkring håndtering af ansøgning om økonomisk støtte
 
a. Hvad kan vi give støtte til?
Principiel diskussion omkring støtte. Der er bred enighed om at Daspghan aktuelt ikke har økomoni til direkte støtte til forskning projekter på baggrund af det seneste års justering i deltager prisen til årsmødet og de kommende udgifter til WSPGHAN. Det ligger uden for Daspghan’s aktiviteter at give økonomisk støtte til forskning for nuværende.

b. Skal der være en fordelingsnøgle? (Procentdel af kassebeholdningen, når de faste udgifter til sekretær, monotematiske møder, WSPGHAN planlægningsmøder ect. er trukket fra).
Yderligere diskussion om evt. økonomisk støtte til diverse formål udskydes 3 år indtil efter WSPGHAN og der er set hvordan Daspghan’s økonomi er efter de ændringer der er foretaget

c. Hvordan tager man højde for en fair behandling og beslutningsprocedurer?
Punktet udsættes.
Angående aktuelle ansøgning om samarbejde vedrørende en landsdækkende IBD database (Gastropæd) er daspghan positiv stemt og vil gerne invitere forskergruppen til næste Daspghan møde.

2) Årsmøde
 
a. program
Udkast til program for Årsmøde .
Søndag “praksis” relevant, mandag mere “nørdet”.

b. Sponsorer
Karin Kok vil gerne stå for sponorer igen i år.

Forslag til nye spontorer:
Sanofi - Dulcosoft mfl.
Abbvie - HCV
GSK - HBV
Olympus - skopi udstyr
Astellas
CSL Berring - Privigen
Novo - GLP2
Orifarm - ursoscol
Efterfølgeren til Adek

Sponsorer skal nævnes i program!
Anders snakker med Karin om brevet til sponsorer skal opdateres.

c. Fysiske rammer
KD vil researche på mulige alternativer til Vejle fjord og fremlægger til næste general forsamling.

d. Bestyrelsesmøde dagen før?
YES! KD eller Stine booker værelse til bestyrelsen dagen før.

e. Noget der mangler fra Drejebogen?
Anders ser på opdatering af drejebogen.

Foreslag om at få en ESPGHAN/WSPGHAN/YE stand til årsmøde - SH spørges om han vil forespørge ESPGHAN om denne mulighed.

3) Y-DaSPGHAN mødet
 
Møde 8. Maj i Odense. Der er aktuelt kun 2 pladser tilbage. Programmet foreligger, budget godkendt og foredragsholdere har sagt ja. I forhold til næste år er der planlagt session med ernæring.

4) Ernæringsmødet

Der foreligger program og budget. Ingen yderligere opgaver til dette punkt.

5) WSPGHAN- afvikling af næste møde d. 5/2

MH vil sørge for forplejning i samme budgetramme som ved sidste møde.

6) Evt.
 
Økonomien: Der stille spørgsmål til hvordan vi adskiller Daspghan og WSPGHAN udgifter. Vi mangler en principiel diskussion hvordan Daspghan skal stå til rådighed ifht. WSPGHAN økonomisk. Dette laves til et punkt på dagsordnen til næste møde.

7) Næste møder

WSPGHAN møde 5 Feb.
Daspghan Skype møde Marts møde 5.3.2019 kl 8pm
Monotematisk møde April
Y-Daspghan møde 8. Maj Odense
ESPGHAN Glasgow 5-8 Juni
Daspghan Årsmøde 2019: 22-23 September