DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 22. november 2018

Møde 22. november 2018

Til stede: Karin, Steffen, Marianne, Anders Pærregaard, Iben, Line

Afbud: Kasper

Afrunding og evaluering af årsmødet
Udstillere og deltagere var meget tilfredse, 25 % synes det er for langt væk. Foreløbigt afholdes årsmødet på Vejleford 2019 og evt 20, (grundet verdenskongres), men der søges efter nye steder. Det har været svært at finde nogle så professionelle som Vejlefjord inden for prisleje. Nogle sessioner for korte oplæg ift. undervisere rejser langt. Enten skal de have længere oplæg eller 2 kortere oplæg.
 
Opgaver til næste årsmøde
Iva Hojsak som udenlandsk foredragsholder? Bookning af Vejlefjord: Marianne svarer Stine.

Vårmøde
3. April 2009 Kbh. Kl 12.30-17.30.
Emne: Ernæring: 4 cases, der dækker 4 emner. Dårlig trivsel, Neonatal ernæring, parenteral ernæring og ernæring i neuropædiatri: Case baseret undervisning. Foreløbige undervisere: Gitte Matiesen, Gitte Z, Bente og Karin. Louise Z. Afsættes 15.000 kr. Mødet er gratis for medlemmer af DASPGHAN, koster 200kr for ikke-medlemmer.

Y-Daspghan éndagskursus for introlæger
Stor tilslutning sidste år. Næste kursus 8. Maj 2019 i Odense. Der er tilsagn fra eksterne undervisere: Niels Qvist, Anders Pærregaard og Kathrine Winther. Sted præbooket. Invitationer er sendt ud.

Referat fra ESPGHAN-møde i Wien (Marianne)
Godt og spændende og givende. Særskilt referat fra MH. Repræsenteret 27 lande. Overordnet blev der diskuteret
- Uddannelse: Govermentproved vs selskabsubspecialisering. Fordel med govermentproved er, at det kan være nødvendigt for at kunne arbejde i andre lande. Skal ind under gastroudvalg i DPS, idet det omhandler uddannelse af pædiatere? Skal der startes diskussion med sundhedsstyrrelsen via DPS igen?
- Nye medlemmer til ESPGHAN. Gerne nye medlemmer fra DK. Marianne har gjort opmærksom på, hvem der er medlemmer i DK, så man kan få anbefaling.
- Espghan guidelines: skal der også være en kort udgave- så der både foreligger en lang og kort. Forældreinformation? Vi tænker ikke, at fælles forældreinformation kan laves grundet nationale forskelle.
 
Generel diskussion 
Hvordan DASPGHAN skal håndtere ansøgninger om støtte til projekter. Udsat til næste møde i januar, da det er en principiel diskussion, der kræver ordentlig tid.
 
Anmodning om økonomisk støtte til Lands IBD database
Udsat til januar jvf punkt 6
Vedr hjemmeside Opdatering referater (Marianne kontakter Stine) evt nyhedsbrev fra ESPGHAN. Anders godkender referater og sender videre til Stine. Klaus Johannesen og Cilius er revisorer for DASPGHAN. Ønske om. at bestyrelsens valgperioder står på hjemmesiden.

Evt
Ønskes aftenmøde om genetik?