DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 19. april 2023

Møde 19. april 2023

Deltagere: Jens- Jakob, Klaus, Christoph, Helene, Bente, Katrine, Dennis og Anne
Afbud Mikkel
Referent Bente Andreasen
Ordstyrer Anne Olin

1) Problemer med at logge på. Der sendes indkaldelse direkte til alle ved næste møde
 
2) Sygepleje program er ikke helt klar. Sanne Djursfelt, OUH står for det. Der er et issue om betaling for at holde oplæg. Der er ikke andre sygeplejersker til at arrangere programmet. Anne støtter i processen.
 
3) Pengene væk fra OUH. Hvor langt er vi. Vi er alle godkendte i Lån og Spar bank. Mikkel står for det sammen med Stine, sekretær.
 
4) JJH har undersøgt roll-ups, hvor langt er vi med det. Er ikke effektueret endnu. JJH arbejder videre med det.
 
5) Program gennemgås. Der er enkelte der ikke er på plads endnu. OBS skal ændres i gastroenterologi i akutmodtagelsen, Kort tid for radiolog. Ændring i ”Er det gastroenterologi”, der bliver ikke paneldiskussion efter overvægttemaet.
 
6) Programmet kan allerede nu sendes ud nu til medlemmer. Anne beder Stine om at sende ud til medlemmer
 
7) Hjemmeside. Oplysning ved Dennis. Stine har arbejdet på det og der mangler enkelte ting. Opgave til næste gang er at kigge ind på hjemmesiden for at kommentere og drøfte næste gang. Kom gerne med forslag. Der skal rettes i navne listen for bestyrelsen
 
8) Eventuelt. Dato for at mødes inden sommerferien bliver den 31.5.23 kl 17-18.
Problem at tilmelding skal være på plads inden sommerferien