DaSPGHaN / Generalforsamling / Formandsberetning 2017

Formandsberetning 2017

Formandens beretning
Generalforsamling
25. september 2017
Hotel VejlefjordEfter sidste årsmøde og generalforsamling (SEP2016) gik selskabet over i sit 2. år efter oprettelsen ultimo 2015.

Bestyrelsen består af undertegnede, Marianne Hørby, Kasper Dalby, Karin Kok, Steffen Husby, Iben Jønsson og Line Modin. Bestyrelsens arbejde har primært drejet sig om planlægning af årsmødet. Deltagerne fandt sidste årsmøde fagligt vellykket og det gjorde bestyrelsen også, men mange gav udtryk for, at sidste års ydrerammer ikke var optimale. Vi har derfor vurderet mulighederne for mødested for årsmødet 2017 ud fra ønsker om central placering (Trekantsområdet eller et sted ikke så langt fra dette), attraktive rammer (inden for det acceptable, som er aftalt mellem LIF og Lægeforeningen), en konkurrencedygtig pris og en størrelse, der gør det muligt for os at være alene (eller næsten alene) på stedet. Valget faldt i år på Hotel Vejlefjord. Vores aftaler med vores industrielle samarbejdspartnere følger nøje LIFs rammer angående betaling per kvadratmeter udstilingsaral. Resten af udgifterne dækkes af det individuelle deltagergebyr.

Bestyrelsen er åben for forslag vedrørende andre aktiviteter inden for Selskabets interesseområde. Vi ønsker fortsat at gennemføre et monotematisk forårsmøde at typen 1/2 dag med tilbud om efterfølgende fælles spisning. Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at kontakte os, både mhp forslag til emner, men også hvis man selv ønsker at deltage i planlægning og praktisk arrangement.

Sekretariatet har været særdeles kompetent passet af Stine Hanghøj Jepsen, som bestyrelsen takker for solidt og godt samarbejde. Vi arbejder på en aftale vedrørende arbejdsbetingelser og aflønning for det kommende år.

Selskabet har nu 58 medlemmer. Til det aktuelle årsmøde har vil 91 deltagere, fordelt på læger, sygeplejersker, diætister og firmarepræsentanter. 12 firmaer deltager med udstilling. Det giver et optimalt grundlag for gode faglige diskussioner og en sund økonomi. Alle opfordres til at udbrede kendskabet til selskabet og årsmødet - ikke mindst til vores yngre kolleger for at sikre fremtidige deltagere i selskabet og dets aktiviteter.Anders Pærregaard