DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 24. oktober 2023

Møde 24. oktober 2023

Onlinemøde 
Deltagere: Stine Jespersen, Anne Olin, Christoph Norden, Bente Andreasen, Klaus Johansen, Katrine Winter
Afbud: Dennis.
Uvist: Mikkel Malham og Jens Jakob Petersen

Dagsorden:
Valg af referent- Anne
Valg af ordstyrer- Christoph

Evaluering på årsmødet i nyborg- Stine
Fin måde at evaluere på, der giver lidt flere ord end afkrydsning. Udstillerne var lidt trængt på plads. Der har tidligere været 12-13 udstillere, men i år var der 16, hvilket der også var sidste år. Det vil være ærgerligt, hvis vi må sige nej til udstillere grundet pladsmangel.
Sinatur var ikke så flexible mht plads og værelser i sidste øjeblik.
Det giver mening at tage de forslag til programmet fra evalueringerne med i planlægning af næste årsmøde
Der var god stemning og mange besøg. Man var nødt til at gå forbi.
Der kom en prop omkring kagebordet, så måske kan signatur tænke i at gøre kagebordet eller flytte kaffen.
Man betaler for en masse enkelt ting som fx duge og teknik på Sinatur.

Næste år/pris tilbud. se nedenfor vedr pris iår og sidste år
Der er stor prisforskel 100.000kr, men gør at årsmødet går i 0kr ca.
Det er lidt specielt, at vi skal betale for enkelte ting.
Overnatningen skal svare til hvad det koster.
Der er nogen af udstillerne der kræver et budget. Stine har lavet det ud fra hvordan andre kongresser har gjort.

Transitions projekter med Ferring mellem Hvidovre, Auh og Ferring- Helene
Er der forslag til nogen projekter? Der er mulighed for støtte og måske også arbejdskraft. Nok mest i forhold til IBD. Med hovedfokus på transition samt skiftet til voksenafdeling. Uddannelsesmateriale til hvordan laver man laver en god transition. Det er ikke umiddelbart fastsat noget emne/projekt

Hjemmeside nede/domæne navn- Stine
Stine har ikke fået overdraget faktuaen, da der fortsat står som OUH som ejer. Og dem der har domænenavne fra punktumdk ikke vil sende faktura til en anden end OUH. Stine kan forny domænenavnet forhåbentlig den 4.11.23.

Billeder af bestyrelsen på hjemmeside- Anne
Er der noget vi skal have. Vi tager det op når hjemmesiden virker igen

Evt
Regionmidt indfører et uddannelses- og konferencestop gældende fra snart og vi skal være opmærksom på om det breder sig til resten af landet. Så vi skal være sikre på at vi kan komme ud af aftalen med Sinatur. Hvilket er muligt indtil 6 uger før kursus start.

Vårmødet er den 18.4. Helene og Iben sørger for at det kommer på Facebook og sender
det til Stine for at få sendt ud til medlemmerne.

Dorthe sygepl skal inviteres med til mødet i januar. Er hun indkaldt? Jens Jakob og Klaus? Anne finder ud af det

Henrik har modtaget vin og er meget glad for tanken. Faktura sendt direkte til Stine, så Klaus skal blot sende udlægspapir

Bestyrelsen kan sende udlæg for transportrefusion til Stine efter den 4.11.23